Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 5 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Giới thiệu về chủ đề Ngày 5 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 5 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 5 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
금액 số tiền
2
기둥 cột, trụ
3
기록 sự ghi chép, sự ghi hình, bản ghi chép, tài liệu lưu
4
기본 cái gốc, cái cơ bản
5
기부 sự cho tặng, sự hiến tặng
6
기분 tâm trạng
7
기쁨 niềm vui
8
기억력 khả năng ghi nhớ, trí nhớ
9
기업 doanh nghiệp
10
기운 khí lực, khí thế, sức lực
11
기후 thời tiết
12
긴장감 cảm giác căng thẳng, sự căng thắng
13
길가 lề đường, vệ đường, bên đường
14
길이 lâu, dài, lâu dài
15
김장 Gimjang; việc muối kim chi, kim chi muối
16
깊이 một cách sâu
17
껍질 vỏ
18
꼬리 đuôi
19
긍정적 mang tính khẳng định
20
기계 máy
21
기념일 ngày kỷ niệm
22
기대 sự mong đợi
23
기도 sự thử, sự cố gắng
24
기준 tiêu chuẩn
25
기초 cơ sở, nền tảng ban đầu
26
기호 ký hiệu
27
기혼 sự có gia đình
28
기회 cơ hội

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 5 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 5 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급 là 28

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.