Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 16 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Giới thiệu về chủ đề Ngày 16 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 16 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 16 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
먹다 điếc (tai)
2
메다 thắt, nghẹn
3
모르다 không biết
4
모시다 phụng dưỡng
5
모으다 gom, gộp, chắp, chụm
6
모이다 tập hợp, gom lại
7
못하다 kém, thua
8
묻다 vấy, bám
9
밀리다 dồn lại, ứ lại, tồn đọng
10
바뀌다 bị thay, bị đổi, bị thay đổi
11
바라다 mong, mong cầu
12
바르다 thẳng
13
배우다 học, học tập
14
벌다 kiếm
15
벗다 cởi, tháo
16
보다 hơn, thêm nữa
17
보이다 được thấy, được trông thấy
18
뵙다 gặp, thăm
19
매다 nhổ
20
바꾸다 đổi, thay đổi
21
버리다 bỏ, vứt, quẳng
22
보내다 gửi
23
볶다 xào

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 16 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 16 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급 là 23

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.