Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 37 - 쏙쏙 50 ngày topik trung cấp

Giới thiệu về chủ đề Ngày 37 - 쏙쏙 50 ngày topik trung cấp

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 37 - 쏙쏙 50 ngày topik trung cấp nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 37 - 쏙쏙 50 ngày topik trung cấp

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
젓다 quấy, khuấy
2
정리하다 sắp xếp, dọn dẹp
3
젖다 ẩm ướt
4
제외하다 trừ ra, loại ra
5
조르다 siết chặt, thắt chặt
6
졸다 gà gật buồn ngủ, díp mắt buồn ngủ, lơ mơ muốn ngủ
7
졸리다 buồn ngủ
8
주고받다 trao đổi
9
지나가다 đi qua, qua
10
지나치다 quá, quá thái
11
지르다 xuyên, xuyên qua, băng qua
12
집다 nhặt
13
짓다 nấu, may, xây
14
쫓기다 bị rượt bắt, bị truy đuổi
15
쫓다 đuổi bắt, truy đuổi
16
제공되다 được cung cấp
17
제출하다 nộp, trình, đệ trình
18
좁히다 thu hẹp
19
주어지다 được quy định, được cho sẵn
20
죽이다 giết, giết chết, làm chết
21
줄어들다 giảm đi
22
줄이다 làm giảm, rút ngắn, thu nhỏ
23
줍다 nhặt, lượm lặt
24
중단하다 gián đoạn, đình chỉ, nghỉ, dừng
25
지내다 trải qua
26
지우다 chất lên
27
지치다 kiệt sức, mệt mỏi
28
지켜보다 liếc nhìn
29
지키다 gìn giữ, bảo vệ

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 37 - 쏙쏙 50 ngày topik trung cấp

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 37 - 쏙쏙 50 ngày topik trung cấp là 29

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.