Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 33 - 쏙쏙 50 ngày topik trung cấp

Giới thiệu về chủ đề Ngày 33 - 쏙쏙 50 ngày topik trung cấp

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 33 - 쏙쏙 50 ngày topik trung cấp nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 33 - 쏙쏙 50 ngày topik trung cấp

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
시인하다 thừa nhận, chấp nhận, thú nhận
2
살아남다 sống sót, còn sống
3
살아오다 sống đến nay, sống đến giờ
4
삼키다 nuốt
5
상상하다 tưởng tượng, mường tượng, hình dung
6
새다 rỉ, dột, xì
7
생각하다 nghĩ, suy nghĩ
8
생겨나다 sinh ra, phát sinh ra
9
생기다 sinh ra, nảy sinh
10
서두르다 vội vàng
11
섞다 trộn, trộn lẫn
12
선택하다 chọn, lựa, chọn lựa, chọn lọc
13
성공하다 thành công
14
속이다 gạt, lường gạt
15
수리하다 thụ lý
16
수선하다 náo loạn, rầm rĩ, ầm ỹ
17
살찌다 tăng cân, béo lên, mập lên
18
살펴보다 soi xét
19
살피다 soi xét
20
삶다 luộc
21
새우다 thức trắng đêm
22
세다 mạnh mẽ
23
세우다 dựng đứng
24
속다 bị lừa
25
숙이다 cúi
26
숨기다 giấu
27
숨다 náu, nấp, núp
28
숨지다 tắt thở, trút hơi thở
29
시키다 bắt, sai khiến, sai bảo

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 33 - 쏙쏙 50 ngày topik trung cấp

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 33 - 쏙쏙 50 ngày topik trung cấp là 29

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.