Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 6 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Giới thiệu về chủ đề Ngày 6 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 6 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 6 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
나들이 sự đi chơi, đi dạo
2
난방 sự sưởi ấm, sự làm nóng
3
당장 ngay tại chỗ, ngay lập tức
4
나머지 phần còn lại, còn lại
5
나물 Namul; rau củ
6
남녀노소 nam nữ già trẻ
7
남녀평등 sự bình đẳng nam nữ
8
내기 sự cá cược
9
내용물 thứ bên trong
10
냉방병 bệnh dị ứng máy điều hòa
11
노동 sự lao động
12
노력 sự cố gắng, sự nỗ lực
13
노선 tuyến đường
14
노약자 người già yếu
15
녹음 tán cây rậm lá, cây xanh, tán cây, màu xanh lá cây
16
농담 câu nói đùa, lời nói đùa
17
농사 việc trồng trọt, việc canh tác
18
농작물 nông sản, nông phẩm
19
높이 cao
20
눈치 sự tinh ý, sự tinh mắt
21
능동적 mang tính năng động, mang tính chủ động
22
능력 khả năng, năng lực
23
다수 đa số
24
단계 bước, giai đoạn
25
단기간 ngắn hạn
26
단속 sự trông nom, sự coi giữ
27
단위 đơn vị
28
단체 tổ chức
29
답변 câu trả lời, lời đáp

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 6 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 6 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급 là 29

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.