Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 30 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Giới thiệu về chủ đề Ngày 30 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 30 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 30 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
재배하다 trồng trọt, canh tác
2
재현하다 tái hiện
3
저술하다 viết (sách, bài)
4
적용하다 áp dụng
5
전래되다 được lưu truyền
6
전파하다 truyền bá, lan truyền
7
전후하다 nối tiếp, theo sau
8
절감하다 thấu tận, thấu rõ, cảm nhận rõ
9
접다 gấp, gập
10
접목하다 ghép cây
11
접속하다 tiếp xúc
12
접어들다 bước vào
13
접하다 đón nhận, tiếp nhận
14
정착하다 định cư
15
정체되다 bị đình trệ, bị ngưng trệ
16
제외되다 bị trừ ra, bị loại ra
17
제작하다 chế tác, sản xuất
18
제정하다 ban hành, quy định
19
조르다 siết chặt, thắt chặt
20
조성하다 tạo thành, tạo dựng
21
조이다 bị thắt, thít, vặn
22
조작하다 làm dởm, ngụy tạo
23
제기하다 đề xuất, nêu ra, đưa ra
24
전수하다 chuyển giao
25
전이되다 được chuyển dịch, được di chuyển
26
절제하다 cắt bỏ, loại bỏ
27
점검하다 rà soát
28
점령하다 chiếm lĩnh, chiếm đóng
29
제한되다 bị hạn chế, bị hạn định

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 30 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 30 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp là 29

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.