Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 28 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Giới thiệu về chủ đề Ngày 28 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 28 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 28 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
뒤집다 lộn trái, lộn ra
2
들다 sắc, bén
3
들르다 ghé qua, ghé vào, tạt vào, tạt sang
4
들리다
5
들어서다 bước vào
6
들어주다 chấp nhận, nhận lời
7
들여다보다 nhìn vào
8
들이다 cho vào
9
따다 hái, ngắt
10
따라다니다 đi theo, chạy theo
11
따르다 theo
12
따지다 gạn hỏi, tra hỏi
13
때리다 đánh, đập
14
떠나다 rời, rời khỏi
15
떠올리다 chợt nhớ ra
16
떨리다 run rẩy
17
뚫다 đục, khoét, khoan
18
뛰어내리다 nhảy xuống
19
뛰쳐나가다 lao ra, phóng ra, vụt ra
20
뜨다 lờ đờ, lờ rờ
21
드러나다 hiện ra, thể hiện
22
떠오르다 mọc lên, nổi lên, nảy lên
23
떨어뜨리다 đánh rơi, làm rớt
24
뛰어가다 chạy đi
25
뛰어나다 nổi trội, nổi bật
26
뛰어넘다 nhảy qua
27
뛰어다니다 chạy quanh, chạy khắp
28
뜨거워지다 trở nên nóng

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 28 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 28 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급 là 28

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.