Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 34 - 쏙쏙 50 ngày topik trung cấp

Giới thiệu về chủ đề Ngày 34 - 쏙쏙 50 ngày topik trung cấp

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 34 - 쏙쏙 50 ngày topik trung cấp nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 34 - 쏙쏙 50 ngày topik trung cấp

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
식히다 làm nguội
2
싸우다 đánh lộn, cãi vã
3
쓰러지다 đổ, ngã
4
쓸다 quét
5
씌우다 cho đội, đội
6
씻기다 được rửa
7
아끼다 tiết kiệm, quý trọng
8
안기다 được ôm
9
앉히다 đặt ngồi
10
알아듣다 nghe thấy và hiểu được
11
알아맞히다 đoán đúng, đoán trúng
12
알아보다 tìm hiểu
13
알아주다 hiểu cho
14
앞당기다 kéo ra trước, kéo đến gần
15
앞두다 trước mắt còn, còn, trước (…) là còn…
16
신기다 mang, mang cho
17
싣다 chất, xếp
18
실리다 được chất, được xếp lên
19
실패하다 thất bại
20
심다 trồng, cấy, gieo
21
쌓다 chất, chồng
22
쌓이다 chất đống, chồng chất, bám dày
23
쏘다 bắn
24
쏟아지다 sánh, bị trút, bị đổ ra ngoài
25
야단맞다 bị mắng, bị chửi, bị mắng nhiếc
26
야단치다 mắng nhiếc, mắng mỏ, trách mắng
27
어기다 làm trái, vi phạm, lỗi (hẹn)
28
어울리다 hòa hợp, phù hợp
29
얻다 nhận được, có được

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 34 - 쏙쏙 50 ngày topik trung cấp

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 34 - 쏙쏙 50 ngày topik trung cấp là 29

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.