Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 13 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Giới thiệu về chủ đề Ngày 13 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 13 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 13 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
그리다 nhớ nhung, thương nhớ
2
그치다 dừng, ngừng, hết, tạnh
3
기르다 nuôi
4
기억하다 nhớ, nhớ lại, ghi nhớ
5
긴장되다 bị căng thẳng
6
깎다 gọt
7
깨다 tỉnh ra, tỉnh lại
8
깨지다 bị đập tan, bị đập vỡ, bị vỡ tan
9
꺼내다 rút ra, lôi ra, lấy ra
10
꾸다
11
끄다 tắt, dập
12
기다리다 chờ đợi, đợi chờ, đợi, chờ
13
기뻐하다 vui mừng, vui sướng
14
끓이다 đun sôi, nấu sôi
15
끝나다 xong, kết thúc
16
끝내다 kết thúc, chấm dứt, ngừng
17
끼다 vần tụ, giăng
18
나누다 chia, phân, phân chia, chia ra, phân ra
19
나타나다 xuất hiện, lộ ra
20
낫다 hơn, khá hơn, tốt hơn

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 13 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 13 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급 là 20

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.