Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 23 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Giới thiệu về chủ đề Ngày 23 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 23 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 23 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
배정되다 được phân công, được ấn định, được phân định
2
배제하다 bài trừ, loại trừ
3
배척하다 bài xích, bài bác
4
배출하다 thải
5
배치하다 tương phản, không thống nhất
6
번창하다 thịnh vượng, phồn vinh, phát đạt
7
벌이다 vào việc, bắt đầu
8
병행하다 thực hiện song song, thực hiện song hành, làm đồng thời
9
보강하다 tăng cường, gia tăng, củng cố, gia cố
10
보급되다 được phổ cập, được phổ biến
11
보류되다 được bảo lưu, bị trì hoãn, bị dời lại
12
보상하다 đền bù, bồi thường
13
보완되다 được hoàn thiện
14
보유하다 lưu giữ, nắm giữ
15
부각되다 được tô điểm, được làm nổi bật, được làm nổi rõ
16
부담하다 đảm trách, chịu trách nhiệm
17
부양하다 chu cấp, cấp dưỡng
18
부여하다 ban, trao
19
부응하다 đáp ứng
20
부임하다 nhận bổ nhiệm, nhận nhiệm vụ
21
배회하다 đi loanh quanh, đi lòng vòng
22
버티다 chịu đựng
23
번성하다 um tùm, xum xuê
24
번식 sự sinh sôi nảy nở, sự phồn thực, sự sinh sản
25
보존하다 bảo tồn
26
복구하다 phục hồi, khôi phục
27
복받치다 vỡ òa, trào dâng, tuôn trào, dấy lên
28
복수하다 trả thù, báo thù, phục thù
29
복원하다 phục hồi, khôi phục
30
복제하다 phục chế
31
시키다 bắt, sai khiến, sai bảo

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 23 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 23 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp là 31

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.