Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 13 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Giới thiệu về chủ đề Ngày 13 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 13 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 13 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
서랍 ngăn kéo
2
서명 việc ký tên, chữ ký
3
선진국 nước tiên tiến, nước phát triển
4
선착순 theo thứ tự đến trước, ưu tiên thứ tự đến trước
5
설득 sự thuyết phục
6
설명서 bản giải thích, bản hướng dẫn
7
설문 sự khảo sát, việc điều tra thông tin
8
성능 tính năng
9
소식 sự ăn ít
10
생중계 sự truyền hình trực tiếp, sự phát sóng trực tiếp
11
생필품 đồ dùng thiết yếu
12
생활비 phí sinh hoạt
13
성별 sự phân biệt giới tính
14
성실 sự thành thật
15
성인 người trưởng thành
16
성적 về mặt giới tính, có tính chất giới tính
17
성형 sự tạo hình, sự nặn hình
18
세금 tiền thuế
19
세기 thế kỷ
20
세대 thế hệ
21
세련 sự hoàn hảo, sự tao nhã, sự thanh tao
22
세상 thế gian
23
세월 năm tháng
24
소감 cảm nghĩ, cảm tưởng
25
소규모 quy mô nhỏ
26
소득 điều thu được
27
소망 sự ước nguyện, sự ước muốn, điều mong ước, điều mong muốn
28
소문 tin đồn, lời đồn
29
소비 sự tiêu dùng, sự tiêu xài
30
소수 số thập phân

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 13 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 13 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급 là 30

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.