Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 14 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Giới thiệu về chủ đề Ngày 14 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 14 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 14 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
파급 sự lan truyền
2
파동 sự gợn sóng
3
판단 sự phán đoán
4
판독 sự giải mã
5
판정 sự phán quyết, sự quyết định
6
패기 hoài bão, ước vọng, tham vọng
7
팽창 sự nở ra
8
편식 sự kén ăn, sự ăn kén chọn
9
평생 cuộc đời
10
폐기물 đồ phế thải
11
포부 điều mong ước, điều ước vọng, điều kỳ vọng
12
포용 sự bao bọc
13
표창 sự biểu dương, sự khen tặng
14
핀잔 sự khiển trách, sự trách mắng
15
핑계 sự viện cớ, sự kiếm cớ
16
하자 vết, lỗi
17
한복판 trung tâm
18
함양 sự nuôi dưỡng, sự bồi dưỡng
19
항목 điều khoản, hạng mục
20
특집 sự biên tập đặc biệt, ấn phẩm đặc biệt
21
품격 phẩm cách
22
풍모 phong mạo
23
향수병 bệnh nhớ nhà, bệnh nhớ quê
24
허구 sự hư cấu
25
현황 hiện trạng
26
협조 sự hiệp trợ, sự hợp lực, sự trợ giúp
27
형편 tình hình
28
혜택 sự ưu đãi, sự ưu tiên, sự đãi ngộ

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 14 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 14 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp là 28

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.