Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 10 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Giới thiệu về chủ đề Ngày 10 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 10 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 10 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
정보 thông tin
2
제일 thứ nhất, số một, đầu tiên
3
증세 triệu chứng
4
처음 đầu tiên; lần đầu tiên
5
최고 tối cổ, sự cổ nhất, sự cổ xưa nhất
6
축제 lễ hội
7
출구 lối ra, cửa ra
8
취미 sở thích
9
친구 bạn
10
주인 Chủ nhân
11
정도 đạo đức, chính nghĩa
12
제목 đề mục, tên, tiêu đề, tựa
13
졸업 sự tốt nghiệp
14
종류 chủng loại, loại, loài
15
종일 suốt ngày, cả ngày
16
주변 sự giỏi xoay sở, tài xoay sở
17
주소 địa chỉ
18
중심 trung tâm
19
지방 địa phương, địa bàn khu vực
20
추억 hồi ức, kí ức
21
출장 sự đi công tác

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 10 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 10 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급 là 21

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.