Trang chủ

Ngữ pháp
Hán hàn
Thời sự SBS
Từ vựng theo chủ đề
Bài viết

Luyện thi topik (Beta)
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Từ vựng theo chủ đề Ngày 36 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
가부장적 mang tính gia trưởng
2
개방적 mang tính thông thoáng
3
결단력 năng lực quyết đoán, năng lực hoạch định, năng lực phán quyết
4
결속 sự đoàn kết, sự đồng lòng
5
귀납적 mang tính quy nạp
6
극단적 mang tính cực đoan
7
만족도 độ thoả mãn, độ hài lòng
8
민주적 mang tính dân chủ
9
밀도 mật độ
10
생명력 sức sống
11
선도 sự dẫn đầu
12
선정적 có tính kích dục,có tính kích thích, mang tính khiêu dâm
13
선호도 độ ưa thích, mức độ yêu thích, mức độ thích sử dụng
14
속력 tốc lực
15
수용 sự sung công
16
신선 thần tiên
17
양적 (sự) mang tính lượng
18
용도 mục đích sử dụng
19
인위적 mang tính nhân tạo
20
저기압 khí áp thấp, áp thấp
21
저소득 thu nhập thấp
22
저조 nhịp trầm, nốt trầm
23
전통적 mang tính truyền thống
24
점진적 mang tính tiến dần
25
지도력 khả năng lãnh đạo, năng lực lãnh đạo
26
창의력 sức sáng tạo
27
체온 nhiệt độ cơ thể
28
친밀 sự thân mật
29
편파적 mang tính thiên vị, mang tính không công bằng
30
폐쇄적 mang tính bế quan, mang tính khép kín
31
표면적 mang tính bề mặt
32
헌신적 mang mtính hiến thân, mang tính cống hiến
33
환상적 mang tính ảo tưởng, mang tính hoang tưởng
34
상징적 mang tính tượng trưng
35
순발력 khả năng bứt phá, khả năng dứt điểm
36
신뢰도 độ tín nhiệm, độ tin cậy
37
암시 sự ám thị, sự ám chỉ, ám hiệu
38
여력 năng lực có thừa, sức mạnh có thừa
39
역동적 mang tính năng nổ, mang tính năng động
40
예산 dự toán
41
원동력 động lực, sức mạnh
42
유교 Nho giáo
43
윤리적 mang tính luân lí, mang tính đạo đức
44
이색적 mang tính khác lạ, mang tính mới lạ
45
일시적 mang tính nhất thời
46
자발적 mang tính tự giác, có tính tự giác
47
저출산 sự ít sinh con, hiện tượng ít sinh con
48
제한적 có tính giới hạn, manh tính hạn chế
49
중력 trọng lực
50
중립적 mang tính trung lập
51
즉흥적 mang tính ngẫu hứng
52
질적 tính chất
53
해학적 mang tính hài hước
54
현대적 mang tính hiện đại
55
회의적 mang tính hoài nghi

Chủ đề từ vựng trên website hohohi được chia ra làm 2 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho công việc, học tập.

Chủ đề

Ngày 1 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 2 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 3 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 4 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 5 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 6 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 7 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 8 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 9 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 10 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 11 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 12 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 13 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 14 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 15 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 16 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 17 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 18 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 19 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 20 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 21 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 22 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 23 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 24 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 25 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 26 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 27 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 28 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 29 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 30 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 31 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 32 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 33 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 34 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 35 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 36 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 37 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 38 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 39 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 40 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 41 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 42 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 43 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 44 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 45 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 46 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 47 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 48- 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 49 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 50 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp