Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 17 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Giới thiệu về chủ đề Ngày 17 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 17 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 17 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
운명 định mệnh, vận mệnh
2
원인 nguyên nhân
3
은혜 ân huệ
4
의사소통 sự trao đổi, sự giao tiếp
5
의식주 ăn mặc ở
6
의욕 lòng đam mê
7
이자 người này, tên này, đứa này
8
인상적 mang tính ấn tượng, có tính ấn tượng
9
위반 sự vi phạm
10
우선 trước tiên, trước hết, đầu tiên
11
우수성 tính ưu tú, tính vượt trội
12
우승 sự chiến thắng
13
우울증 bệnh trầm uất, bệnh trầm cảm
14
우정 tình bạn
15
우주 vũ trụ
16
위로 sự an ủi
17
응원 sự cổ vũ
18
의견 ý kiến
19
의논 sự thảo luận, sự bàn bạc, sự trao đổi
20
의무 nghĩa vụ
21
의지 sự tựa, cái tựa
22
이국적 Mang tính ngoại quốc
23
이기적 có tính ích kỷ
24
이용자 người sử dụng
25
이익 lợi ích, ích lợi
26
이해력 năng lực hiểu biết
27
이해심 sự cảm thông, lòng cảm thông
28
인간성 tính người
29
인간적 mang tính con người
30
인내심 lòng nhẫn nại

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 17 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 17 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급 là 30

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.