Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 20 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Giới thiệu về chủ đề Ngày 20 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 20 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 20 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
도배하다 dán tường
2
도태되다 bị đào thải, được đào thải
3
독차지하다 độc chiếm, nắm toàn bộ, chiếm toàn bộ
4
돋보이다 trông nổi hơn
5
돌이키다 quay lại
6
동감하다 đồng cảm
7
동원하다 huy động
8
동정하다 đồng cảm, thương cảm
9
동참하다 cùng tham gia
10
되새기다 nhai hoài, nhai đi nhai lại
11
되짚다 chỉ lại, chỉ rõ lại
12
두드러지다 lồi
13
둘러싸다 trùm lại, bao phủ lại, gói lại
14
뒤덮이다 được bao trùm, được phủ kín
15
뒤엉키다 rối, quấn vào nhau, vướng vào nhau
16
뒤지다 rớt lại sau
17
뒤척이다 lục lọi
18
드나들다 vào ra
19
들뜨다 bồn chồn, bồi hồi, xao xuyến
20
들썩거리다 đưa lên đưa xuống
21
들이닥치다 ập đến, ào đến, kéo đến
22
들이마시다 húp vào
23
들키다 bị phát hiện, bị bại lộ
24
등장하다 xuất hiện trên sân khấu
25
등재하다 đăng ký
26
따돌리다 xa lánh, lẫn tránh, tẩy chay, quấy rối, trêu chọc
27
따지다 gạn hỏi, tra hỏi
28
떨치다 lan rộng, tỏa rộng, truyền bá
29
도용하다 dùng lén
30
드러나다 hiện ra, thể hiện

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 20 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 20 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp là 30

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.