Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 5 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Giới thiệu về chủ đề Ngày 5 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 5 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 5 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
몸살 chứng đau nhức toàn thân
2
무료 Không có phí
3
무역 thương mại, buôn bán
4
문장 người văn hay
5
문제 đề (bài thi)
6
문화 văn hóa
7
미래 tương lai
8
박수 sự vỗ tay
9
발음 sự phát âm, phát âm
10
발표 sự công bố
11
방법 phương pháp
12
방송 việc phát sóng
13
번호 điểm danh quân số
14
부탁 sự nhờ cậy, sự nhờ vả
15
비밀 sự bí mật
16
빨래 sự giặt giũ
17
사고 sự cố, tai nạn
18
방학 sự nghỉ hè, kỳ nghỉ
19
배달 giao hàng, chuyển hàng
20
배탈 rối loạn tiêu hóa
21
위기 nguy cơ, khủng hoảng

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 5 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 5 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급 là 21

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.