Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 21 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Giới thiệu về chủ đề Ngày 21 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 21 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 21 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
뚫다 đục, khoét, khoan
2
띄다 đập (vào mắt)
3
마다하다 từ chối, khước từ
4
마비되다 bị liệt
5
말미암다 do
6
맞먹다 tương đồng, xê xích
7
맞서다 đứng đối diện
8
매기다 định, ấn định (giá…), cho (điểm…)
9
매달리다 được treo
10
매도하다 nhục mạ, lăng mạ
11
매료되다 bị quyến rũ, bị mê hoặc
12
맺히다 được đơm hoa, được kết quả
13
머뭇거리다 ngập ngừng, chần chừ
14
면제하다 miễn trừ
15
면하다 miễn (trách nhiệm, nghĩa vụ)
16
멸망하다 diệt vong
17
명심하다 ghi tâm, ghi nhớ rõ, khắc cốt ghi tâm
18
모방하다 mô phỏng, bắt chước
19
모색하다 tìm tòi, đào sâu
20
몰두하다 vùi đầu
21
몰리다 bị dồn, bị ép
22
몰아붙이다 dồn, ép
23
몰입하다 miệt mài, mải mê, vùi đầu
24
묘사되다 được miêu tả
25
무르다 mềm oặt, yếu ớt
26
뛰어넘다 nhảy qua
27
만끽하다 tận hưởng
28
머물다 dừng chân, nghỉ chân
29
해지다 sờn, mòn

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 21 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 21 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp là 29

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.