Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 38 - 쏙쏙 50 ngày topik trung cấp

Giới thiệu về chủ đề Ngày 38 - 쏙쏙 50 ngày topik trung cấp

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 38 - 쏙쏙 50 ngày topik trung cấp nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 38 - 쏙쏙 50 ngày topik trung cấp

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
쫓아내다 đuổi ra, trục xuất, tống ra
2
쫓아다니다 lẽo đẽo, hộ tống
3
찌다 béo ra, mập ra
4
찍히다 bị phát, bị chặt, bị cứa
5
찢기다 rách, đứt
6
찢다 xé, làm rách
7
찢어지다 bị rách, bị xé
8
차다 lạnh
9
차리다 dọn (bàn ăn)
10
챙기다 sắp xếp, sửa xoạn, thu xếp
11
처리하다 xử lý
12
추진하다 đẩy tới
13
치우다 cất, dọn
14
차지하다 giành, chiếm hữu, chiếm giữ, nắm giữ
15
참다 chịu đựng
16
참석하다 tham dự
17
찾아내다 tìm ra, tìm thấy
18
찾아다니다 đi tìm
19
찾아보다 tìm gặp
20
찾아뵈다 tìm đến, đến gặp
21
채우다 khóa, cài khóa, đóng
22
쳐다보다 ngước nhìn
23
치다 đổ, quét, tràn về
24
커지다 to lên, lớn lên
25
키우다 nuôi, trồng
26
태우다 đốt
27
택하다 chọn, lựa
28
터지다 lở toang, thủng hoác, thủng toác
29
털다 giũ, phủi

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 38 - 쏙쏙 50 ngày topik trung cấp

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 38 - 쏙쏙 50 ngày topik trung cấp là 29

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.