Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 9 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Giới thiệu về chủ đề Ngày 9 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 9 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 9 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
무선 không dây
2
무소식 không tin tức, sự vắng tin
3
무시 sự coi thường, sự xem thường
4
문명 văn minh
5
문서 tư liệu, tài liệu
6
문의 việc hỏi, việc tìm hiểu
7
문제점 vấn đề
8
문화유산 di sản văn hóa
9
문화적 mang tính văn hóa
10
물가 bờ nước, mép nước
11
물질 vật chất
12
물품 vật phẩm, hàng hóa
13
미혼 chưa kết hôn, người chưa kết hôn
14
민속놀이 trò chơi dân gian
15
민요 dân ca, bài hát dân gian
16
믿음 niềm tin
17
밑줄 gạch dưới
18
바깥 bên ngoài
19
바닥 đáy
20
바람 do, vì
21
바탕 nền tảng
22
반복 sự lặp lại, sự trùng lặp
23
반성 sự thức tỉnh, sự tự kiểm điểm, sự nhìn lại, việc tự suy xét
24
반응 sự phản ứng, phản ứng
25
반품 trả hàng, sự gửi trả lại sản phẩm, hàng trả lại, sản phẩm trả lại
26
발걸음 bước chân
27
발견 sự phát kiến. sự khám phá ra
28
발급 sự cấp phát, sự cấp
29
민족 dân tộc

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 9 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 9 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급 là 29

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.