Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 11 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Giới thiệu về chủ đề Ngày 11 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 11 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 11 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
부분 bộ phận, phần
2
부상자 người bị thương
3
부서 bộ phận, phòng, ban
4
부자 phụ tử, cha con
5
부작용 tác dụng phụ, hệ quả không mong muốn
6
부잣집 nhà giàu
7
부장 trưởng bộ phận, trưởng ban
8
부정적 mang tính phủ định, mang tính tiêu cực
9
부주의 sự không chú ý
10
불경기 sự suy thoái kinh tế, sự khủng hoảng kinh tế
11
불평 sự bất bình, sự không vừa ý
12
불행 sự bất hạnh
13
비교적 mang tính so sánh
14
비만 (sự) béo phì
15
사건 sự kiện
16
사고방식 phương pháp tư duy, lối tư duy, kiểu tư duy, cách suy nghĩ
17
사교적 mang tính hòa đồng, mang tính thân thiện
18
안감 vải lót
19
분량 phân lượng
20
분리수거 việc phân loại thu gom (rác thải)
21
분실 sự thất lạc
22
비용 chi phí
23
위기 nguy cơ, khủng hoảng

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 11 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 11 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급 là 23

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.