Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 24 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Giới thiệu về chủ đề Ngày 24 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 24 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 24 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
슬프다 buồn, buồn bã, buồn rầu
2
똑같다 giống hệt, y hệt, y chang
3
뜨겁다 nóng
4
마르다 khô
5
많다 nhiều
6
맑다 trong
7
맛있다 ngon, có vị
8
맵다 cay
9
멀다 xa
10
멋있다 tuyệt, đẹp đẽ
11
무겁다 nặng
12
무섭다 sợ
13
미안하다 áy náy
14
바쁘다 bận
15
반갑다 hân hoan, vui sướng, hân hạnh
16
밝다 sáng, tỏ
17
부지런하다 siêng, siêng năng
18
빠르다 nhanh
19
배부르다 no bụng
20
복잡하다 phức tạp, rắc rối
21
부드럽다 mềm, mềm mại
22
비슷하다 tương tự
23
비싸다 đắt, đắt tiền
24
쉽다 dễ

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 24 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 24 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급 là 24

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.