Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 29 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Giới thiệu về chủ đề Ngày 29 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 29 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 29 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
의식하다 ý thức
2
이주하다 chuyển cư
3
인수하다 nhận bàn giao
4
인식하다 nhận thức
5
인용하다 trích dẫn
6
인하하다 hạ xuống, giảm, cắt giảm
7
입증하다 kiểm chứng, xác minh
8
잇다 nối lại
9
잇따르다 liên tiếp
10
잠재하다 tiềm tàng, tiềm ẩn, ẩn chứa
11
잡히다 đóng băng
12
장담하다 quả quyết
13
응하다 đáp ứng
14
이끌다 dẫn, dắt
15
이룩하다 đạt được, đạt thành
16
이르다 sớm
17
이바지하다 cống hiến, đóng góp
18
이완되다 được vãn hồi, được giảm nhẹ, được dịu đi
19
이입되다 được du nhập
20
일관하다 làm nhất quán
21
일치하다 nhất quán, đồng nhất
22
일컫다 gọi
23
임명되다 được bổ nhiệm
24
임하다 nhậm chức, nhận nhiệm vụ
25
자극하다 kích thích
26
자라나다 lớn lên, cao lớn
27
자리매김하다 chiếm vị trí, nắm vị trí
28
재건하다 tái thiết, xây dựng lại
29
재다 nhanh nhẹn

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 29 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 29 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp là 29

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.