Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 17 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Giới thiệu về chủ đề Ngày 17 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 17 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 17 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
거치다 vướng vào, mắc vào
2
건지다 vớt ra
3
검증하다 kiểm chứng
4
격리되다 bị cách ly, bị cô lập
5
견주다 so
6
결근하다 nghỉ làm
7
겸비하다 song toàn, vẹn toàn
8
겸하다 kiêm
9
계발하다 khai thác, phát triển
10
고갈되다 khô hạn, khô cằn
11
고발하다 tố cáo
12
고사하다 đừng nói chi
13
고정하다 bình tĩnh, bình tâm
14
고조되다 đạt tới đỉnh cao
15
공감하다 đồng cảm
16
공유하다 chia sẻ, cùng sở hữu
17
관여하다 can dự, liên can, dính líu
18
관장하다 quản lý, phụ trách
19
관측되다 được quan trắc
20
교차하다 giao nhau
21
교체되다 được (bị) chuyển giao, được (bị) hoán đổi, được (bị) thay thế
22
구비하다 trang bị, chuẩn bị sẵn
23
구사하다 sử dụng thành thạo, sử dụng thuần thục
24
구현하다 biểu hiện, cụ thể hoá
25
국한되다 được hạn chế, được giới hạn, được gói gọn
26
권장하다 khuyến khích, cổ vũ, động viên
27
귀담아듣다 chú ý lắng nghe
28
귀속하다 thuộc về
29
규제하다 hạn chế, làm theo quy chế
30
극대화하다 cực đại hóa

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 17 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 17 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp là 30

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.