Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 32 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Giới thiệu về chủ đề Ngày 32 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 32 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 32 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
진화하다 cải tiến, tiến bộ
2
짓밟다 giẫm, giẫm đạp
3
짚다 tựa, dựa
4
쪼그라들다 quắt queo, teo tóp
5
찌푸리다 âm u, u ám
6
창립하다 sáng lập, thành lập
7
채택하다 lựa chọn, tuyển chọn
8
책망하다 trách mắng, mắng nhiếc
9
청구하다 yêu cầu
10
청하다 thỉnh cầu
11
체결하다 kí kết
12
체류하다 lưu trú
13
초래하다 đưa đến, dẫn đến
14
초월하다 siêu việt
15
추진하다 đẩy tới
16
짐작하다 suy đoán, phỏng đoán
17
째려보다 liếc xéo, nguýt
18
착각하다 nhầm lẫn
19
창제하다 sáng chế
20
창출하다 sáng tạo
21
채우다 khóa, cài khóa, đóng
22
처하다 rơi vào, đối mặt với
23
철수하다 rút lui, thu hồi
24
철회하다 thu hồi, rút lại
25
첨가되다 được thêm vào
26
촉진하다 xúc tiến, thúc đẩy
27
추구하다 mưu cầu, theo đuổi
28
추론하다 suy luận
29
추리다 sự lựa chọn, sự chọn ra
30
추모하다 tưởng niệm

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 32 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 32 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp là 30

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.