Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 4 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Giới thiệu về chủ đề Ngày 4 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 4 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 4 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
독서 sự đọc sách
2
동네 làng xóm, thôn xóm, khu phố
3
동아리 hội, nhóm, câu lạc bộ
4
동안 trong, trong suốt, trong khoảng
5
드라마
[drama]
kịch, phim truyền hình
6
디자인
[design]
sự thiết kế
7
마음 tâm tính, tính tình
8
마지막 cuối cùng
9
매일 mỗi ngày
10
매주 mỗi tuần
11
메뉴
[menu]
thực đơn
12
메모
[memo]
sự ghi lại để nhớ, từ ghi nhớ
13
메시지
[message]
tin nhắn, lời nhắn
14
며칠 ngày mấy
15
명절 ngày lễ tết, ngày tết
16
모양 hình như, có vẻ
17
모임 cuộc gặp mặt, cuộc họp
18
목소리 giọng nói, tiếng nói
19
목적 mục đích

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 4 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 4 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급 là 19

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.