Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 39 - 쏙쏙 50 ngày topik trung cấp

Giới thiệu về chủ đề Ngày 39 - 쏙쏙 50 ngày topik trung cấp

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 39 - 쏙쏙 50 ngày topik trung cấp nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 39 - 쏙쏙 50 ngày topik trung cấp

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
튀기다 gảy, nhổ, buông, bật, nhả
2
파다 đào
3
펼치다 bày ra
4
포기하다 từ bỏ
5
표현하다 biểu hiện, thể hiện, bày tỏ, thổ lộ
6
피하다 tránh, né, né tránh
7
합치다 hợp lại, gộp lại
8
해결하다 giải quyết
9
해내다 đánh bại
10
해보다 đọ sức một phen
11
헤매다 đi loanh quanh, đi lòng vòng
12
헤어지다 chia tay, ly biệt
13
헤엄치다 bơi, bơi lội, lặn ngụp
14
활용하다 vận dụng, ứng dụng
15
훔치다 gạt, lau
16
흐르다 chảy
17
흔들다 rung, lắc, nhún, vẫy
18
흔들리다 rung, lắc
19
흘러가다 trôi chảy, trôi đi
20
흘리다 làm vung vãi, làm rơi vãi, làm vương vãi
21
힘내다 cố gắng, cố sức
22
힘쓰다 gắng sức, nỗ lực
23
토하다 nôn, ói
24
틀다 vặn, xoay, ngoái (đầu,cổ)
25
틀리다 sai
26
풀다 cởi, tháo, mở
27
풀리다 được tháo, được gỡ, được dỡ
28
향하다 hướng về, nhìn về
29
허락하다 cho phép
30
혼내다 la mắng, mắng chửi, làm cho sợ

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 39 - 쏙쏙 50 ngày topik trung cấp

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 39 - 쏙쏙 50 ngày topik trung cấp là 30

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.