Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 24 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Giới thiệu về chủ đề Ngày 24 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 24 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 24 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
부정하다 bất chính, tiêu cực
2
부추기다 kích động
3
부풀리다 khiến cho chan chứa (hy vọng...)
4
부합하다 gắn khớp vào nhau
5
불허하다 không cho phép
6
붐비다 tấp nập, đông nghịt, chật ních
7
비기다 hòa, đều
8
비롯되다 được bắt nguồn, được khởi đầu
9
빗발치다 trút như mưa, xối như mưa
10
평하다 đánh giá, bình giá
11
북돋우다 khuyến khích, cổ vũ, động viên
12
북적대다 rối rắm, lộn xộn, đông nghẹt
13
분간하다 phân biệt, phân tỏ
14
분배하다 phân chia
15
분별하다 phân biệt
16
분석하다 phân tích
17
분열되다 bị chia rẽ, bị chia tách
18
분포되다 được phân bố, được phân bổ
19
분화되다 được phân hóa, được phân chia, được chia cắt
20
비우다 làm trống
21
비유하다 ví dụ như, so sánh, minh họa, ví như
22
빠져들다 chìm vào, chìm sâu vào
23
빼내다 rút ra, kéo ra
24
빼돌리다 đánh cắp, dụ dỗ, lôi kéo
25
뺨치다 nổi trội, điêu luyện
26
뻗다 vươn ra
27
신하 hạ thần

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 24 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 24 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp là 27

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.