Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Giáo trình đại học seoul lớp 6B Phần 2

Giới thiệu về chủ đề Giáo trình đại học seoul lớp 6B Phần 2

Từ vựng tiếng hàn về Giáo trình đại học seoul lớp 6B Phần 2 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Giáo trình đại học seoul lớp 6B Phần 2

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
가치관 giá trị quan
2
간접 선거 bầu cử gián tiếp
3
감축 sự cắt giảm, sự giảm bớt, sự rút gọn
4
갖추다 trang bị
5
개헌되다 hiến pháp được sửa đổi
6
검열되다 bị kiểm tra
7
경계하다 cảnh giới, đề phòng, canh phòng
8
경로 sự kính lão, sự kính trọng người già
9
경쟁력 sức cạnh tranh
10
경제적 mang tính kinh tế, về mặt kinh tế
11
고령화 sự lão hóa, sự già hóa
12
고문하다 tra tấn, tra khảo
13
고체 chất rắn, vật thể rắn
14
습득되다 được tiếp thu, được học hỏi, được tiếp nhận
15
시위하다 thị uy, giương oai diễu võ
16
관성 quán tính
17
교육 sự giáo dục
18
구심력 lực hướng tâm
19
구현되다 được biểu hiện, được cụ thể hoá
20
국민 quốc dân, nhân dân
21
굴절되다 bị cong, bị gập
22
기르다 nuôi
23
기후 thời tiết
24
꾸리다 soạn, chuẩn bị, thu dọn
25
당하다 bị, bị thiệt hại, bị lừa
26
대기 bầu khí quyển
27
대리 sự thay thế, sự làm thay, sự làm hộ
28
대책 đối sách, biện pháp đối phó
29
대체 đại thể
30
독선 sự tự cho mình là đúng đắn, sự cho là chỉ mình mình đúng, sự tự cao tự đại
31
독재자 người độc tài, người độc đoán
32
동경하다 khát khao, mong nhớ
33
동상 sự bỏng lạnh
34
동일시되다 được xem là đồng nhất, được coi là đồng nhất, được đánh đồng
35
동질감 sự đồng cảm, tình cảm hoà hợp
36
만족 sự mãn nguyện, sự thỏa mãn, sự hài lòng
37
매료되다 bị quyến rũ, bị mê hoặc
38
무심코 một cách vô tâm
39
무턱대고 mù quáng, vô duyên vô cớ, cứ, đại, bừa
40
물러나다 lùi ra, lùi lại
41
민주화 dân chủ hóa
42
밀도 mật độ
43
반사되다 được phản xạ
44
반영되다 bị phản chiếu
45
반응 sự phản ứng, phản ứng
46
방사능 lực phóng xạ
47
배출되다 được thải ra
48
부실하다 ốm yếu, yếu đuối
49
부양하다 chu cấp, cấp dưỡng
50
부정 선거 sự bầu cử không hợp lệ
51
사고력 khả năng tư duy, khả năng suy nghĩ
52
사원 chùa chiền
53
사형 sự tử hình, sự hành hình
54
사회 sự dẫn chương trình, sự điều hành chương trình
55
사회상 bộ mặt xã hội
56
상공 không trung
57
상승 sự tăng lên
58
생계 sinh kế, kế sinh nhai
59
생산성 năng suất
60
석유 dầu hỏa, dầu lửa
61
석탄 than đá
62
선망되다 được ghen tị, được thèm muốn
63
선출되다 được chọn ra, được tuyển chọn, được lựa chọn
64
선풍적 mang tính giật gân, mang tính ào ào như vũ bão
65
수력 sức nước
66
숙련되다 trở nên điêu luyện, trở nên nhuần nhuyễn
67
실무 nghiệp vụ thực tế, công việc nghiệp vụ
68
액체 chất lỏng
69
양성되다 được nuôi dạy, được nuôi nấng
70
언론 ngôn luận
71
에너지
[energy]
năng lượng
72
연금 tiền trợ cấp, lương hưu
73
연수 sự đào tạo, sự rèn luyện
74
연장되다 được gia hạn, được gia tăng, được tăng cường
75
열광하다 cuồng nhiệt
76
오염되다 bị ô nhiễm
77
온실가스
[溫室gas]
khí nhà kính
78
용기 dũng khí
79
운동 sự tập luyện thể thao
80
원심력 lực ly tâm
81
원자력 발전소 nhà máy điện hạt nhân
82
원전 bản gốc
83
월식 nguyệt thực
84
이다
85
인사 nhân sĩ
86
인성 nhân tính, tính người
87
인재 nhân tài
88
입자 lập tử, phân tử
89
자질 tư chất
90
장기 sở trường
91
장려하다 khuyến khích, động viên
92
재정 tài chính
93
저속하다 thấp kém, hèn mọn
94
저지르다 gây ra, tạo ra, làm ra
95
적이 tương đối, rất, quá
96
적체 sự tắt nghẽn, sự kẹt cứng
97
전도 bức tranh toàn cảnh, bản đồ tổng thể, bản đồ toàn khu vực
98
정책 chính sách
99
조력 sự giúp sức, sự trợ lực, lực trợ giúp
100
조성되다 được tạo thành, được tạo dựng
101
직접 선거 bầu cử trực tiếp
102
직진하다 đi thẳng
103
집권하다 cầm quyền
104
차단되다 bị chặn, bị chắn, bị ngăn, bị ngừng
105
창의력 sức sáng tạo
106
체벌 việc phạt, hình phạt
107
출산율 tỉ lệ sinh sản
108
충족시키다 đáp ứng đủ, làm thỏa mãn, làm đầy
109
취업률 tỉ lệ tìm được việc, tỉ lệ có việc làm
110
취임하다 nhậm chức
111
치열하다 dữ dội, khốc liệt
112
쿠데타
[coup d’État]
cuộc đảo chính
113
크다 to, lớn
114
탐구되다 được tham cứu, được khảo cứu
115
태양 thái dương, mặt trời
116
통제되다 bị khống chế
117
투옥되다 bị bỏ tù
118
파급 sự lan truyền
119
파동 sự gợn sóng
120
파장 khoảng cách bước sóng
121
편애하다 yêu thương thiên vị
122
평균 수명 tuổi thọ trung bình
123
폐쇄되다 bị đóng cửa
124
포용하다 bao dung
125
피크
[peak]
đỉnh điểm, cao độ
126
핵폐기물 chất thải hạt nhân
127
험난하다 hiểm trở, khó đi
128
화석 연료 nhiên liệu hóa thạch
129
흡수되다 bị thấm, bị ngấm, bị thấm hút
130
이상 trở lên
131
기체 thể khí
132
끌다 lê, lết, kéo lê
133
낮다 thấp
134
노동력 sức lao động
135
노후 sự lạc hậu, sự cũ nát
136
높다 cao
137
누출되다 bị rò rỉ
138
느끼다 nức nở, thổn thức
139
능력 khả năng, năng lực
140
단전 hạ vị
141
달라지다 trở nên khác, khác đi, đổi khác
142
방지되다 được phòng tránh, được đề phòng, được phòng ngừa, được phòng bị
143
복지 phúc lợi
144
부동자세 tư thế bất động
145
분산되다 bị phân tán
146
분열되다 bị chia rẽ, bị chia tách
147
상업적 mang tính thương nghiệp, mang tính thương mại
148
상태 trạng thái, tình hình, hiện trạng
149
생태계 hệ sinh thái, giới sinh thái
150
소통되다 được thông suốt
151
수증기 hơi nước
152
승화되다 được thăng hoa
153
쌓다 chất, chồng
154
암살당하다 bị ám sát
155
외면 mặt ngoài
156
우대 sự ưu đãi
157
위기 nguy cơ, khủng hoảng
158
위상 vị thế, uy tín, địa vị
159
이산 sự ly tán, sự chia lìa, sự biệt ly
160
인기 được ưa thích, được mến mộ, được nhiều người biết đến
161
일식 món Nhật
162
일으키다 nhấc lên, đỡ dậy
163
일자리 chỗ làm
164
임금 vua
165
임기 nhiệm kỳ
166
저출산 sự ít sinh con, hiện tượng ít sinh con
167
전문성 tính chất chuyên môn
168
정권 chính quyền
169
정년 tuổi về hưu
170
정전 sự cúp điện, sự mất điện
171
제도 chế độ
172
주범 thủ phạm chính
173
줄어들다 giảm đi
174
중력 trọng lực
175
지구 온난화 sự ấm lên của trái đất
176
지배되다 bị cai trị, bị thống lĩnh, bị thống trị
177
지식 kiến thức, tri thức
178
지표 mặt đất
179
진력하다 tận lực, hết mình, dốc hết sức
180
진리 chân lí
181
진압되다 bị trấn áp, bị đàn áp
182
채용되다 được tuyển dụng
183
탄소 cacbon
184
퇴직하다 nghỉ việc
185
포화 lửa đạn
186
폭발적 mang tính bùng phát, mang tính bùng nổ
187
풍력 sức gió
188
해수면 mặt nước biển
189
혁명 cách mạng
190
형성되다 được hình thành
191
화력 sức cháy, sức nóng, độ nóng
192
획일적 mang tính thống nhất, mang tính đồng nhất, mang tính đồng đều

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Giáo trình đại học seoul lớp 6B Phần 2

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Giáo trình đại học seoul lớp 6B Phần 2 là 192

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.