Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Giáo trình đại học seoul lớp 5B Phần 2

Giới thiệu về chủ đề Giáo trình đại học seoul lớp 5B Phần 2

Từ vựng tiếng hàn về Giáo trình đại học seoul lớp 5B Phần 2 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Giáo trình đại học seoul lớp 5B Phần 2

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
가리다 che, che khuất
2
가뭄 hạn hán
3
가슴 ngực
4
가옥 nhà, nhà cửa
5
각종 các loại, các thứ
6
간판 bảng hiệu
7
감탄하다 cảm thán, thán phục
8
강남 phía nam sông
9
강변 bờ sông, mép sông
10
강북 bờ bắc
11
강자 kẻ mạnh
12
강좌 buổi thuyết giảng
13
개발하다 khai khẩn, khai thác
14
개성적 mang tính cá tính, mang tính độc đáo
15
개인적 mang tính cá nhân
16
개편 sự cải tổ, tái cơ cấu, sự đổi mới
17
개화기 thời kỳ khai hóa
18
건너 phía đối diện
19
건축물 công trình kiến trúc, công trình xây dựng
20
걸치다 lơ lửng
21
격식 nghi lễ, nghi thức, thủ tục
22
견디다 chịu đựng, cầm cự
23
결정짓다 quyết định
24
경멸하다 khinh miệt, miệt thị, khinh bỉ
25
경제 kinh tế, nền kinh tế
26
경제적 mang tính kinh tế, về mặt kinh tế
27
경향 khuynh hướng, xu hướng
28
계층 giai cấp, tầng lớp, giới
29
고개 cổ, gáy
30
고생 nỗi khổ cực, sự cực khổ
31
고집 sự cố chấp
32
고층 빌딩
[高層building]
nhà cao tầng
33
골동품 đồ cổ
34
공간 không gian
35
공공요금 chi phí dịch vụ công cộng
36
시설 công trình, trang thiết bị, việc lắp đặt công trình, việc xây dựng công trình
37
공사관 công sứ quán
38
시장 thị trưởng
39
공연장 sàn diễn, nơi trình diễn
40
공연하다 không cần thiết, không đâu
41
과소비 việc tiêu xài quá mức
42
관광 sự tham quan, chuyến du lịch
43
관리 cán bộ quản lý, quan lại, quan chức
44
관상 diện mạo, tướng mạo, thuật xem tướng
45
관악 nhạc khí hơi, nhạc cụ hơi
46
관찰하다 quan sát
47
광복 quang phục
48
굉장히 vô cùng, rất, hết sức
49
교복 đồng phục học sinh
50
교육 sự giáo dục
51
구성하다 tạo thành, làm ra, cấu thành
52
구입하다 mua, mua vào
53
군데 nơi, chỗ
54
궁궐 cung điện, cung đình, cung vua
55
궁합 cung hợp, cung số
56
근대 thời cận đại, thời đại gần đây
57
긁다 gãi, cạy
58
긁적이다 gãi
59
기별 sự truyền tin, tin truyền đi
60
기본 cái gốc, cái cơ bản
61
기성복 quần áo may sẵn
62
기존 vốn có, sẵn có
63
기후 thời tiết
64
길이 lâu, dài, lâu dài
65
깨닫다 nhận biết, ngộ ra
66
깨뜨리다 làm vỡ, làm bể
67
깨물다 cắn
68
꼽다 tính ngón tay, đếm ngón tay
69
끼얹다 rắc, đổ, tưới
70
나들이 sự đi chơi, đi dạo
71
대기 오염 sự ô nhiễm khí quyển
72
대전 Daejeon
73
대중화 sự đại chúng hóa
74
대통령 tổng thống
75
덜다 bớt ra, bớt đi
76
덮이다 được trùm, được che
77
도로 ngược lại
78
도보 sự đi bộ, sự đi dạo, sự dạo bộ
79
도심 trung tâm đô thị, nội thành
80
동동 tùng tùng
81
되다 sượn, sống
82
드러내다 làm hiện ra, phô bày
83
들다 sắc, bén
84
들어맞다 chính xác, đúng
85
등장하다 xuất hiện trên sân khấu
86
따지다 gạn hỏi, tra hỏi
87
또래 đồng niên, đồng trang, đồng lứa
88
뚜껑 nắp, vung
89
띄다 đập (vào mắt)
90
마주치다 va phải, đụng phải
91
맑다 trong
92
맞장구 sự tán đồng, sự hưởng ứng
93
맞춤 sự lắp ghép
94
매번 mỗi lần, mỗi lượt, mỗi độ
95
머리 đầu, thủ
96
먹다 điếc (tai)
97
먹자골목 phố ẩm thực, khu ẩm thực
98
명소 địa danh nổi tiếng
99
명의 tên
100
못지않다 không thua kém
101
무릎 đầu gối
102
문리 sự sáng chữ nghĩa
103
문화재 tài sản văn hóa, di sản văn hóa
104
미신 sự mê tín
105
미역국 miyeokguk; canh rong biển
106
민속 dân tộc, truyền thống
107
밀려나다 bị đẩy lùi
108
바가지 cái gáo, cái bầu
109
박물관 viện bảo tàng
110
반면 ngược lại, trái lại
111
반영되다 bị phản chiếu
112
반응하다 phản ứng
113
받아들이다 tiếp nhận
114
발기다 cậy, tách
115
발목 cổ chân
116
발전 sự phát triển
117
발표하다 công bố, phát biểu
118
벗어나다 ra khỏi
119
변화하다 biến đổi, thay đổi
120
별자리 chòm sao
121
보건 sự bảo vệ sức khỏe, việc giữ gìn sức khỏe
122
보다 hơn, thêm nữa
123
보수적 mang tính bảo thủ
124
보이다 được thấy, được trông thấy
125
비다 trống không, trống rỗng
126
사람 con người
127
사로잡히다 bị bắt sống
128
사서 thủ thư
129
사주 tứ trụ
130
사회학 xã hội học
131
살리다 cứu sống
132
상가 tòa nhà thương mại
133
상황 tình hình, tình huống, hoàn cảnh
134
새삼스레 một cách mới mẻ
135
생년월일 ngày tháng năm sinh
136
서민 thứ dân, dân thường
137
선호하다 ưa chuộng, ưa thích
138
성곽 thành quách
139
속박 sự cản trở, sự kìm hãm
140
손금 đường chỉ tay
141
시절 thời, thời kỳ
142
식사 việc ăn uống, thức ăn
143
실시하다 thực thi
144
실업률 tỷ lệ thất nghiệp
145
실용적 mang tính thực dụng, mang tính thiết thực
146
심판 sự phán xét
147
심하다 nghiêm trọng
148
아스팔트
[asphalt]
nhựa đường
149
안감 vải lót
150
안내 sự hướng dẫn
151
안정 sự ổn định
152
않다 không
153
알리다 cho biết, cho hay
154
알아맞히다 đoán đúng, đoán trúng
155
알아보다 tìm hiểu
156
애용되다 được chuộng dùng, được ưa dùng
157
약자 người yếu thế, kẻ yếu
158
양반 quý tộc
159
양장 ăn mặc kiểu Tây, Âu phục
160
언론 ngôn luận
161
얽매이다 bị trói, bị buộc
162
없다 không có, không tồn tại
163
연계하다 kết nối, gắn kết, buộc
164
연인 người yêu
165
열리다 kết trái, đơm quả
166
옷감 vải
167
옷차림 cách ăn mặc
168
운명적 mang tính định mệnh
169
위주 sự xem trọng, làm chính, lên đầu
170
유입되다 được dẫn vào, được tràn vào, được đưa vào trong
171
유행 dịch, sự lây lan
172
유혹 sự cám dỗ
173
으로 sang
174
응답 sự ứng đáp, sự trả lời
175
의식 sự ý thức
176
이다
177
이동하다 di động, di chuyển
178
인파 dòng người, đám đông
179
입장 sự vào cửa
180
있다
181
적이 tương đối, rất, quá
182
전개 sự triển khai
183
전자 trước, vừa qua
184
전체 toàn thể
185
전통 truyền thống
186
점집 nhà thầy bói, chỗ xem bói
187
젓다 quấy, khuấy
188
정보 thông tin
189
정비하다 tổ chức lại, chỉnh đốn lại
190
정치적 mang tính chính trị
191
젖다 ẩm ướt
192
조사 điếu văn
193
조성되다 được tạo thành, được tạo dựng
194
조형물 vật điêu khắc, vật chạm trổ
195
주다 cho
196
주목 sự chăm chú quan sát, sự quan tâm theo dõi, ánh mắt dõi theo
197
주장 chủ tướng
198
즐비하다 mọc san sát, nối đuôi san sát
199
지적하다 chỉ ra
200
집단 tập đoàn, nhóm, bầy đàn
201
집중 sự tập trung, sự chĩa vào tâm điểm
202
차다 lạnh
203
차리다 dọn (bàn ăn)
204
참하다 xinh xắn, dễ thương, ưa nhìn
205
처리하다 xử lý
206
체험 sự trải nghiệm, điều trải nghiệm
207
초대 đời đầu, thế hệ đầu
208
추천하다 đề cử, tiến cử
209
출근하다 đi làm
210
충실히 một cách trọn vẹn, một cách hoàn chỉnh
211
취업률 tỉ lệ tìm được việc, tỉ lệ có việc làm
212
치안 sự giữ an ninh, trị an
213
친화 sự hòa thuận
214
타고나다 thiên bẩm, bẩm sinh
215
타다 cháy
216
태도 thái độ
217
파격적 mang tính phá cách
218
편의 sự tiện lợi
219
평생 cuộc đời
220
표현 sự biểu hiện, sự thể hiện
221
피우다 làm nở, làm trổ
222
하이힐
[←high heeled shoes]
giày cao gót
223
학습 sự học tập
224
한심하다 đáng thương, thảm hại
225
행사 sự kiện, buổi lễ, việc tổ chức sự kiện
226
화제 chủ đề, chủ điểm
227
확보하다 đảm bảo, bảo đảm
228
확장하다 mở rộng, nới rộng, phát triển, bành trướng
229
환경 môi trường
230
환상 ảo tưởng, hoang tưởng
231
활동적 mang tính vận động, mang tính tích cực hoạt động
232
후회하다 hối hận, ân hận
233
흐르다 chảy
234
흔히 thường, thường hay
235
다양성 tính đa dạng
236
향상시키다 nâng cấp
237
비판하다 phê phán
238
거부감 sự phản cảm, cảm giác khó chịu, cảm giác khó tiếp nhận, cảm giác muốn từ chối
239
거절하다 từ chối, khước từ
240
교통 체증 tình trạng tắc nghẽn giao thông
241
구르다 lăn tròn
242
구별 sự phân biệt, sự tách biệt
243
기능 tính năng
244
기다 trườn, bò, lê
245
기준 tiêu chuẩn
246
기표 sự bỏ phiếu
247
끊이다 bị dừng, bị ngừng, bị chấm dứt
248
끌다 lê, lết, kéo lê
249
낮추다 hạ thấp
250
내각 góc trong
251
널리 một cách rộng rãi
252
노릇 nghề, vai trò
253
노출 sự để lộ, sự làm lộ, sự phơi bày
254
녹지 vành đai xanh, vùng đất xanh
255
높이다 nâng cao, nâng lên
256
느끼다 nức nở, thổn thức
257
다람쥐 con sóc
258
단체 tổ chức
259
달다 ngọt
260
답답하다 ngột ngạt
261
뛰어놀다 chạy chơi, chạy giỡn, chạy nhảy vui đùa
262
바꾸다 đổi, thay đổi
263
방편 phương tiện, phương cách, cách thức
264
배꼽 rốn
265
배낭여행 du lịch ba lô
266
버스
[bus]
xe buýt
267
범죄율 tỉ lệ phạm tội
268
보존하다 bảo tồn
269
보행자 kẻ bộ hành, người đi bộ
270
보호하다 bảo hộ
271
복고풍 sự hồi cổ, trào lưu hồi cổ
272
복식 phục trang
273
복원하다 phục hồi, khôi phục
274
봄비 mưa xuân
275
부딪히다 bị va đập, bị đâm sầm
276
부리다 sai khiến
277
살아가다 sống tiếp
278
삼다 lấy làm
279
생각 sự suy nghĩ
280
성장하다 phát triển, tăng trưởng
281
세계 thế giới
282
세기 thế kỷ
283
세련되다 trau chuốt, mạch lạc, tinh tế
284
센터
[center]
giữa sân, cầu thủ trung tâm
285
소극장 rạp hát nhỏ
286
수도 đường ống nước, ống dẫn nước
287
수질 오염 sự ô nhiễm nước
288
승패 sự thắng thua
289
시간 giờ, tiếng
290
시기 thời kỳ, thời điểm
291
시대상 phương diện thời đại
292
시민 thị dân, dân thành thị
293
신도시 đô thị mới
294
신분 thân phận
295
쏟아지다 sánh, bị trút, bị đổ ra ngoài
296
야외 vùng ven, vùng ngoại ô
297
얻다 nhận được, có được
298
여건 dữ kiện
299
여부 có hay không
300
여성 phụ nữ, giới nữ
301
연설문 bài diễn thuyết, bài diễn văn
302
열풍 gió lốc, gió xoáy
303
예전 ngày xưa, ngày trước
304
요소 yếu tố
305
욕구 nhu cầu, sự khao khát
306
우선 trước tiên, trước hết, đầu tiên
307
우연 sự tình cờ, sự ngẫu nhiên
308
위생 sự vệ sinh
309
위안 sự giải khuây, sự khuây khoả
310
의견 ý kiến
311
의료 y tế, sự trị bệnh
312
의류 y phục, trang phục, quần áo
313
이끌다 dẫn, dắt
314
이루어지다 được thực hiện
315
이르다 sớm
316
인구 nhân khẩu, dân số
317
인기 được ưa thích, được mến mộ, được nhiều người biết đến
318
일리 (có) lý, phải, logic
319
일상적 mang tính thường nhật
320
일치 sự nhất quán
321
잃다 mất, đánh mất
322
입다 mặc
323
입술 môi
324
자기 chính mình, tự mình, bản thân mình
325
자리 chỗ
326
자상 vết cắt, vết trầy xước
327
자연 một cách tự nhiên
328
자율 sự tự do
329
전면적 mang tính toàn diện
330
전반 toàn bộ
331
전용 sự dùng riêng
332
절약하다 tiết kiệm
333
점쟁이 thầy bói, thầy tướng số
334
조건 điều kiện
335
차로 đường xe chạy, phần đường dành cho ô tô
336
찬물 nước lạnh
337
쳇바퀴 viền đai của cái giần sàng, bánh xe trong lồng
338
초점 tâm điểm
339
추구하다 mưu cầu, theo đuổi
340
취향 khuynh hướng, sở thích
341
치다 đổ, quét, tràn về
342
코웃음 cười mỉa, cười mũi
343
통계 sự thống kê (sơ bộ)
344
특성 đặc tính
345
학자 học giả
346
한강 Hangang; sông Hàn
347
한눈 sự nhìn lướt qua, sự nhìn thoáng qua
348
한편 mặt khác
349
해지다 sờn, mòn
350
호기심 tính tò mò, tính hiếu kỳ
351
홍수 lũ lụt
352
화가 hoạ sĩ
353
획기적 mang tính bước ngoặc
354
휴식 sự tạm nghỉ

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Giáo trình đại học seoul lớp 5B Phần 2

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Giáo trình đại học seoul lớp 5B Phần 2 là 354

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.