Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Động vật lưỡng cư

Giới thiệu về chủ đề Động vật lưỡng cư

Từ vựng tiếng hàn về Động vật lưỡng cư nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Động vật lưỡng cư

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
꼬리 đuôi
2
덩굴 dây leo
3
도롱뇽 con kỳ giông
4
동물 động vật
5
두꺼비 con cóc
6
맹꽁이 ễnh ương
7
생물 sinh vật
8
양서류 loài lưỡng cư
9
올챙이 con nòng nọc
10
쪽빛 màu chàm
11
청개구리 ếch xanh
12
탐사 sự thám hiểm
13
소개 sự giới thiệu
14
소리 tiếng, âm thanh
15
이끼 rêu
16
이름 tên, tên gọi
17
종별 sự theo từng loại, sự phân loại, cái được phân loại

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Động vật lưỡng cư

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Động vật lưỡng cư là 17

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.