Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Chương trình tiếng Hàn hội nhập xã hội Hàn Quốc KIIP 5 Phần 2

Giới thiệu về chủ đề Chương trình tiếng Hàn hội nhập xã hội Hàn Quốc KIIP 5 Phần 2

Từ vựng tiếng hàn về Chương trình tiếng Hàn hội nhập xã hội Hàn Quốc KIIP 5 Phần 2 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Chương trình tiếng Hàn hội nhập xã hội Hàn Quốc KIIP 5 Phần 2

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
가부장제 chế độ gia trưởng
2
가정 gia đình, nhà
3
간단하다 đơn giản
4
감염 sự lan truyền, sự nhiễm thói
5
강보 khăn bế em bé
6
건강 sự khỏe mạnh, sức khỏe
7
건의하다 kiến nghị, đề xuất
8
건축물 công trình kiến trúc, công trình xây dựng
9
검사 kiểm sát viên, công tố viên
10
경제적 mang tính kinh tế, về mặt kinh tế
11
계약서 bản hợp đồng
12
계획 kế hoạch
13
고려하다 cân nhắc, suy tính đến
14
고령화 sự lão hóa, sự già hóa
15
고사 kỳ thi, đợt kiểm tra
16
고용 việc thuê lao động, sử dụng lao động
17
고입 nhập học vào trường trung học phổ thông (trường cấp ba)
18
고전 cổ truyền
19
-공 thợ
20
공공 công cộng
21
공단 khu công nghiệp
22
공립 công lập, cơ sở công lập
23
공부 việc học, sự học
24
과정 quá trình
25
과제 bài toán
26
관리 cán bộ quản lý, quan lại, quan chức
27
관할 thẩm quyền, phạm vi quyền hạn
28
교외 vùng ngoại ô
29
교육 sự giáo dục
30
교육열 nhiệt huyết giáo dục
31
교육청 Sở giáo dục
32
교장 hiệu trưởng
33
구청 Gu-cheong, ủy ban quận
34
국가 quốc gia
35
국민 quốc dân, nhân dân
36
군청 ủy ban quận, tòa nhà hành chính quận
37
권익 quyền ích, quyền lợi và lợi ích
38
권한 quyền hạn
39
그럼 nếu vậy thì
40
근로 (sự) cần lao, sự cần cù lao động
41
금관 vương miện vàng
42
금실 chỉ vàng, chỉ màu vàng
43
금전 tiền vàng
44
기본 cái gốc, cái cơ bản
45
긴급 sự khẩn cấp, sự cần kíp, sự cấp bách
46
꽃샘추위 rét tháng 3, rét nàng Bân
47
당황하다 bối rối, hốt hoảng
48
대로 như, giống như, theo như
49
대비 sự so sánh
50
대비하다 đối sánh, so sánh
51
대상 đại doanh nhân
52
대원 thành viên, đội viên
53
대응 sự đối ứng
54
대피하다 lánh nạn
55
대학 đại học
56
도로 ngược lại
57
동네 làng xóm, thôn xóm, khu phố
58
되다 sượn, sống
59
두루 đồng đều, đều khắp
60
마련하다 chuẩn bị
61
모집 việc chiêu mộ, việc tuyển dụng, việc tuyển sinh
62
목말 việc ngồi công kênh, việc ngồi kiệu trên vai, việc ngồi đồng đình
63
목적 mục đích
64
무상 sự vô thường
65
문고 kho sách, thư phòng, phòng sách
66
문의하다 hỏi, tư vấn
67
물리 nguyên lý của sự vật
68
미성년자 người vị thành niên
69
미신적 mang tính mê tín
70
미흡하다 bất cập, không đạt yêu cầu, không làm vừa lòng
71
민원 dân sự
72
발급하다 cấp, cấp phát
73
배우자 người bạn đời
74
배정하다 phân công, ấn định, phân định
75
번호 điểm danh quân số
76
별로 một cách đặc biệt
77
병원 bệnh viện
78
보건소 trung tâm y tế cộng đồng, trạm xá, trạm y tế
79
보상 sự trả lại
80
보육 sự nuôi dưỡng, sự nuôi dạy
81
보장하다 bảo đảm
82
부담 trọng trách
83
부양하다 chu cấp, cấp dưỡng
84
부조 sự đóng góp hiếu hỉ, tiền mừng, tiền phúng viếng
85
불구하다 bất kể, mặc kệ, không liên quan
86
불길하다 không may, đen đủi
87
사고 sự cố, tai nạn
88
사교육 sự dạy tư, sự dạy thêm
89
사랑 tình yêu
90
사립 dân lập, tư thục
91
사상 theo sử ghi, theo lịch sử
92
사실 thật ra, thực ra
93
사항 điều khoản, thông tin
94
사회 sự dẫn chương trình, sự điều hành chương trình
95
사회적 mang tính xã hội
96
상급 cấp trên, cấp cao
97
상보 tấm khăn phủ mâm cơm
98
상세하다 chi tiết, cặn kẽ
99
상황 tình hình, tình huống, hoàn cảnh
100
생계비 sinh hoạt phí, chi tiêu sinh hoạt
101
서비스
[service]
dịch vụ
102
선발 sự xung phong, sự đi tiên phong
103
선생님 thầy giáo, cô giáo
104
선호 sự ưa thích hơn, sự sính
105
설치하다 thiết lập, lắp đặt
106
성당 thánh đường
107
수령하다 lĩnh, lãnh
108
수목 cây xanh
109
수시 sự đột ngột, sự bất ngờ, sự thình lình
110
신고 sự khai báo, việc khai báo
111
신중 sự thận trọng
112
실시하다 thực thi
113
실제 thực tế, thực sự
114
아동 nhi đồng, trẻ em
115
안내 sự hướng dẫn
116
안전시설 thiết bị an toàn
117
앞당기다 kéo ra trước, kéo đến gần
118
약초 thảo dược
119
양기 dương khí, nắng ấm
120
양육 sự dưỡng dục, sự nuôi dưỡng, sự nuôi nấng
121
양육하다 dưỡng dục, nuôi nấng
122
양자 hai người, hai cái
123
어르다 dỗ dành
124
어리다 nhỏ tuổi, ít tuổi, trẻ
125
어린이집 nhà trẻ
126
업체 doanh nghiệp, công ty
127
역할 vai trò, nhiệm vụ
128
연금 tiền trợ cấp, lương hưu
129
연장 công cụ, dụng cụ
130
예방 접종 việc tiêm vắc-xin dự phòng, việc tiêm phòng
131
운동 sự tập luyện thể thao
132
원전 bản gốc
133
원칙적 mang tính nguyên tắc
134
-유 dầu
135
유치원 trường mẫu giáo
136
유형 (sự) hữu hình
137
으로 sang
138
응급 처치 sự sơ cứu, sự cấp cứu
139
의식 sự ý thức
140
이다
141
이주 sự chuyển cư
142
인문학 nhân văn học
143
인재 nhân tài
144
입학시험 cuộc thi tuyển sinh
145
자치 sự tự trị, sự tự quản
146
장려하다 khuyến khích, động viên
147
재산 tài sản
148
재외 ở nước ngoài
149
재해 tai hoạ, thiên tai
150
재활 sự hoạt động trở lại
151
저소득층 tầng lớp thu nhập thấp
152
적용하다 áp dụng
153
적이 tương đối, rất, quá
154
전개하다 triển khai
155
전담하다 chịu trách nhiệm toàn bộ
156
전적 toàn bộ, toàn vẹn
157
전표 biên lai, hóa đơn, bản in sao kê
158
전화 cuộc điện thoại, cú điện thoại, cuộc nói chuyện điện thoại
159
접수 sự tịch biên, sự tịch thu
160
정밀하다 tinh xảo
161
정착시키다 cho định cư
162
정책 chính sách
163
정통 sự chính thống
164
제적 sự xóa tên, sự gạch tên
165
조성하다 tạo thành, tạo dựng
166
주거 sự cư trú, nhà ở
167
주도하다 chủ đạo
168
주목 sự chăm chú quan sát, sự quan tâm theo dõi, ánh mắt dõi theo
169
주장하다 chủ trương, khẳng định
170
중인 giới trung lưu
171
중학교 trường trung học cơ sở
172
증상 triệu chứng
173
지원하다 hỗ trợ
174
지위 địa vị
175
지자체 tổ chức tự trị địa phương
176
지정 sự chỉ định, sự qui định
177
직업 nghề nghiệp
178
진학률 tỉ lệ học lên cao, tỉ lệ học tiếp
179
진학하다 học lên cao, học tiếp
180
차례 Cha-re; thứ tự, lượt
181
차지 sự chiếm hữu, sự chiếm giữ; cái chiếm giữ
182
창구 quầy
183
처방 sự kê đơn
184
체계 hệ thống
185
체류하다 lưu trú
186
체육 thể dục, thể dục thể thao
187
초등학교 trường tiểu học, trường cấp một
188
최소한 tối thiểu
189
최저 (sự) thấp nhất
190
추첨 sự bốc thăm, sự rút thăm
191
출산 sự sinh con
192
출산율 tỉ lệ sinh sản
193
치료 sự chữa trị, sự điều trị
194
태아 thai nhi
195
통신 viễn thông
196
통지서 bản thông báo, bản tin
197
파손 sự hư hỏng, sự làm hỏng, sự đập phá
198
평등 sự bình đẳng
199
표시 sự biểu thị
200
표지판 biển hiệu, biển báo
201
피부과 khoa da liễu, bệnh viện da liễu
202
피해 sự thiệt hại
203
학교 trường học
204
학기 học kì
205
학년 niên học, năm học
206
학사 học giả
207
학업 nghiệp học, việc học
208
합계 tổng, tổng số, tổng cộng
209
합병 sự sát nhập, sự hợp nhất
210
해고 sự sa thải, sự đuổi việc
211
해당하다 phù hợp, tương ứng
212
해롭다 gây hại, làm hại, gây bất lợi, ảnh hưởng tai hại
213
행복 sự hạnh phúc, niềm hạnh phúc
214
확산 sự mở rộng, sự phát triển, sự lan rộng, sự lan tỏa
215
확인 sự xác nhận
216
활보 sự sải bước
217
회보 tạp chí hội
218
회복 sự phục hồi, sự hồi phục
219
훈련 sự rèn luyện, sự tập luyện
220
수준 Tiêu chuẩn, trình độ, mức độ
221
철도 Đường rây
222
향상 sự cải tiến, sự tiến bộ, sự phát triển, sự tiến triển, sự nâng cao
223
절차 trình tự, thủ tục
224
거사 sự kiện to lớn, sự kiện trọng thể
225
거점 vị trí chiến lược, địa điểm trọng yếu, địa điểm chủ chốt
226
구분하다 phân loại
227
급여 lương, thù lao
228
급전 tiền gấp
229
기관 khí quản
230
기초 cơ sở, nền tảng ban đầu
231
남녀 nam nữ
232
남성 nam giới, đàn ông
233
남아 bé trai
234
내과 khoa nội, bệnh viện nội khoa
235
노령화 già hoá
236
노후 sự lạc hậu, sự cũ nát
237
누리다 thum thủm
238
다국어 đa ngôn ngữ
239
단순히 một cách đơn thuần
240
단체 tổ chức
241
담당하다 đảm đương, đảm trách, đảm nhiệm, phụ trách
242
담임 선생 giáo viên chủ nhiệm
243
돌보다 chăm sóc, săn sóc
244
미루다 dời lại, hoãn lại
245
방과 việc hết giờ học, việc tan học
246
배탈 rối loạn tiêu hóa
247
범죄 sự phạm tội
248
법무부 bộ tư pháp
249
법인 pháp nhân
250
보험 bảo hiểm
251
보험료 phí bảo hiểm
252
보험증 chứng nhận bảo hiểm
253
복지 phúc lợi
254
부모 phụ mẫu, cha mẹ, ba má
255
비용 chi phí
256
살피다 soi xét
257
생각 sự suy nghĩ
258
생활 sự sinh sống, cuộc sống
259
생활 기록부 sổ học sinh
260
성취 sự đạt được
261
소득세 thuế thu nhập
262
수당 tiền thưởng
263
숫자 chữ số
264
시청 thị chính, ủy ban nhân dân thành phố
265
신문 sự tra hỏi, sự chất vấn
266
신분 thân phận
267
신생아 trẻ sơ sinh
268
실천 việc đưa vào thực tiễn, việc thực hiện
269
아이 ui, ôi
270
여객선 tàu khách
271
염병 bệnh thương hàn
272
영아 trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ
273
영양 dinh dưỡng
274
외과 khoa ngoại, bệnh viện ngoại khoa
275
외국 ngoại quốc
276
요강 chậu đựng nước tiểu trong phòng
277
요소 yếu tố
278
요양 sự an dưỡng, sự điều dưỡng
279
유년 thời thơ ấu, năm tháng đầu đời
280
유아 trẻ nhỏ
281
육수 canh thịt, nước súp thịt
282
의뢰 sự ủy thác
283
의료 y tế, sự trị bệnh
284
의료비 chi phí điều trị, chi phí chữa trị
285
의무 교육 (sự) giáo dục bắt buộc
286
의지 sự tựa, cái tựa
287
이끌다 dẫn, dắt
288
이바지 ibaji; việc biếu đồ ăn, đồ biếu (sau đám cưới)
289
이사 giám đốc, giám đốc điều hành
290
이용 (sự) sử dụng
291
이행 sự chuyển đổi, sự chuyển tiếp, sự quá độ
292
일반 đều như nhau, cùng một kiểu
293
일부 một phần
294
일정 (sự) nhất định
295
임대 sự cho thuê
296
임산부 thai phụ, sản phụ
297
임신 (sự) có thai
298
임신부 thai phụ
299
입선 sự đoạt giải, sự trúng giải
300
자녀 con, con cái
301
재난 tai nạn, hoạn nạn
302
전문 toàn văn
303
전문성 tính chất chuyên môn
304
전문화 sự chuyên môn hóa
305
전부 toàn bộ
306
전사 sự tử trận
307
전의 tinh thần chiến đấu
308
점검 sự rà soát
309
정규 chính quy, chính thức
310
정년 tuổi về hưu
311
정당 chính đảng
312
제도 chế độ
313
종합 sự tổng hợp
314
주변 sự giỏi xoay sở, tài xoay sở
315
중앙 정부 chính phủ trung ương
316
증진 sự tăng tiến
317
지방 địa phương, địa bàn khu vực
318
지서 chi nhánh, trạm, đồn
319
진료비 phí điều trị
320
차시 giờ dạy
321
착하다 hiền từ, hiền hậu, ngoan hiền
322
추이 diễn biến
323
취학 sự vào học
324
카드
[card]
thẻ
325
탄력적 có tính đàn hồi, có tính co dãn
326
퇴임 sự về hưu
327
특수 sự đặc thù
328
특화 sự chuyên hóa, sự tập trung mũi nhọn, sự ưu tiên phát triển
329
폭력 bạo lực
330
프로그램
[program]
chương trình
331
학위 học vị
332
해소하다 giải tỏa, hủy bỏ
333
현장 hiện trường
334
혜택 sự ưu đãi, sự ưu tiên, sự đãi ngộ

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Chương trình tiếng Hàn hội nhập xã hội Hàn Quốc KIIP 5 Phần 2

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Chương trình tiếng Hàn hội nhập xã hội Hàn Quốc KIIP 5 Phần 2 là 334

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.