Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Chương trình tiếng Hàn hội nhập xã hội Hàn Quốc KIIP 5 Phần 1

Giới thiệu về chủ đề Chương trình tiếng Hàn hội nhập xã hội Hàn Quốc KIIP 5 Phần 1

Từ vựng tiếng hàn về Chương trình tiếng Hàn hội nhập xã hội Hàn Quốc KIIP 5 Phần 1 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Chương trình tiếng Hàn hội nhập xã hội Hàn Quốc KIIP 5 Phần 1

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
가구 hộ gia đình
2
가명 tên giả
3
가슴 ngực
4
가운데 phần giữa, chỗ giữa
5
가장 nhất
6
간격 giãn cách
7
간섭 sự can thiệp
8
갈아타다 chuyển, đổi (tàu, xe…)
9
감리 sự giám sát
10
강조하다 khẳng định, nhấn mạnh
11
개발 sự khai khẩn, sự khai thác
12
개천절 Gaecheonjeol; lễ Quốc khánh Hàn Quốc
13
거리 việc, cái, đồ
14
건곤 càn khôn
15
건축 việc kiến trúc, việc kiến thiết
16
검은색 màu đen, màu mun
17
검찰청 viện kiểm sát
18
격차 sự khác biệt, sự chênh lệch
19
겪다 trải qua, trải nghiệm
20
결합하다 kết hợp, hợp nhất, hòa hợp, gắn kết
21
결혼 việc kết hôn
22
경력 kinh nghiệm
23
경례 Nghiêm!
24
경로 sự kính lão, sự kính trọng người già
25
경쟁률 tỷ lệ chọi, tỷ lệ cạnh tranh
26
경제 kinh tế, nền kinh tế
27
경찰청 sở cảnh sát
28
경향 khuynh hướng, xu hướng
29
계곡 thung lũng
30
계약서 bản hợp đồng
31
계절 mùa
32
고려하다 cân nhắc, suy tính đến
33
고속버스
[高速bus]
xe buýt cao tốc, xe buýt tốc hành
34
고종사촌 anh em họ, anh em cô cậu
35
고층 아파트
[高層←apartment]
chung cư cao tầng
36
공간 không gian
37
습득 sự tiếp thu được, sự học hỏi được, sự tiếp nhận được
38
공공 công cộng
39
시설 công trình, trang thiết bị, việc lắp đặt công trình, việc xây dựng công trình
40
공급 sự cung cấp
41
공기 gonggi; viên đá hay viên sỏi (dùng để chơi trò chơi tung hứng)
42
공기업 doanh nghiệp nhà nước
43
공동 주택 chung cư, nhà chung cư, nhà tập thể
44
시외버스
[市外bus]
xe buýt ngoại thành
45
공무원 công chức, viên chức
46
공식 chính thức
47
공인 công chức
48
공헌 sự cống hiến
49
관계 giới quan chức, giới công chức
50
관공서 cơ quan nhà nước, cơ quan công
51
관광지 điểm tham quan, điểm du lịch
52
광복절 Gwangbokjeol; ngày độc lập
53
교대 ca (làm việc)
54
교통 giao thông
55
교통수단 phương tiện giao thông
56
구성되다 được cấu thành, được tạo ra
57
구주 đấng cứu thế
58
국경일 ngày quốc khánh
59
국기 quốc kỳ
60
국정 sự quy định của nhà nước
61
국토 lãnh thổ
62
국화 quốc hoa
63
권위 quyền uy
64
권장 sự khuyến khích, sự đề nghị, sự cổ vũ, sự động viên
65
귀농 sự trở về quê làm nông
66
그렇다 cũng vậy, cũng thế, như vậy, như thế
67
근무 sự làm việc, công việc
68
기본요금 phí cơ bản, phí thuê bao (điện thoại)
69
기소 sự khởi tố
70
기울이다 làm nghiêng, làm xiên, làm dốc
71
꽃송이 đóa hoa
72
대관 việc thuê chỗ, việc cho thuê chỗ
73
대규모 đại quy mô, quy mô lớn
74
대기업 công ty lớn, doanh nghiệp lớn
75
대다수 đại đa số
76
대도시 đô thị lớn
77
대략 sơ lược, đại khái
78
대리 sự thay thế, sự làm thay, sự làm hộ
79
대법원 tòa án tối cao
80
대체로 nói chung
81
대학 đại học
82
대한민국 Đại Hàn Dân Quốc
83
대형 loại đại, loại lớn, loại to
84
도련님 cậu thanh niên, chàng trai
85
도로 ngược lại
86
도시화 sự đô thị hóa
87
독립적 mang tính độc lập
88
독주 rượu mạnh
89
돌려받다 được trả lại, được hoàn lại
90
동일하다 giống nhau, đồng nhất
91
등기부 sổ đăng ký (bất động sản)
92
등본 bản sao
93
따로 riêng, riêng lẻ
94
따지다 gạn hỏi, tra hỏi
95
라고 là, rằng
96
라도 dù là, mặc dù là
97
마련하다 chuẩn bị
98
마치다 kết thúc, chấm dứt, làm xong
99
만세 vạn thế, muôn đời
100
맞벌이 việc vợ chồng cùng kiếm tiền
101
맹세 sự hứa hẹn, sự thề thốt, sự thề hẹn
102
메시지
[message]
tin nhắn, lời nhắn
103
며느리 con dâu
104
명절 ngày lễ tết, ngày tết
105
명칭 danh xưng, tên gọi
106
모범택시
[模範taxi]
tắc xi cao cấp
107
모서리 mép góc
108
모시 mosi; vải gai
109
모양 hình như, có vẻ
110
목숨 tính mạng, mạng sống
111
목표 mục tiêu
112
무렵 khoảng thời kì, vào lúc
113
무선 không dây
114
문맹 mù chữ, người mù chữ
115
문양 khuôn, mẫu, hoa văn
116
문자 văn tự, chữ viết
117
문장 người văn hay
118
문제 đề (bài thi)
119
미혼 chưa kết hôn, người chưa kết hôn
120
바치다 dâng
121
바탕 nền tảng
122
발견하다 phát kiến, phát hiện
123
발달 sự phát triển
124
발음 기관 cơ quan phát âm
125
발해 Balhae; vương quốc Bột Hải
126
방안 phương án
127
별로 một cách đặc biệt
128
보급되다 được phổ cập, được phổ biến
129
보다 hơn, thêm nữa
130
보살피다 chăm lo, chăm sóc
131
부과되다 bị đánh thuế, bị đóng phí, bị bắt phạt
132
부근 phụ cận
133
부부 phu thê, vợ chồng
134
비교적 mang tính so sánh
135
사람 con người
136
사례 ví dụ cụ thể, ví dụ điển hình
137
사상 theo sử ghi, theo lịch sử
138
사업 việc làm ăn kinh doanh
139
사업하다 kinh doanh
140
사위 con rể
141
사회 sự dẫn chương trình, sự điều hành chương trình
142
살다 sống
143
상당수 số lượng đáng kể
144
생산성 năng suất
145
서방님 seobangnim; chồng
146
서비스
[service]
dịch vụ
147
선전 sự tuyên truyền, sự quảng bá
148
선호하다 ưa chuộng, ưa thích
149
설계 việc lập kế hoạch, kế hoạch
150
소요 sự cần thiết
151
소유권 quyền sở hữu
152
소음 tiếng ồn
153
수백 hàng trăm
154
수시로 thường hay
155
신고 sự khai báo, việc khai báo
156
신의 sự tín nghĩa
157
실제로 trong thực tế, trên thực tế
158
안정적 mang tính ổn định
159
앞두다 trước mắt còn, còn, trước (…) là còn…
160
애국가 Aegukga; Ái quốc ca
161
액수 số tiền
162
양성평등 bình đẳng giới tính
163
양육 sự dưỡng dục, sự nuôi dưỡng, sự nuôi nấng
164
어려움 sự khó khăn, điều khó khăn
165
어멈 mẹ
166
언니 chị, chị gái
167
업소 doanh nghiệp
168
오빠 anh
169
옮기다 chuyển
170
우편 phía phải, bên phải
171
운동 sự tập luyện thể thao
172
원수 nguyên soái
173
월세 việc thuê nhà, tiền thuê nhà
174
은퇴하다 nghỉ hưu, về hưu
175
이다
176
이동하다 di động, di chuyển
177
이종사촌 con của dì (chị và em gái của mẹ)
178
인원 số người, thành viên
179
인중 nhân trung
180
있다
181
자치 sự tự trị, sự tự quản
182
장가 sự cưới vợ, sự lấy vợ
183
장남 trưởng nam, con trai đầu, con trai cả
184
장려 sự khuyến khích, sự khích lệ
185
재배되다 được trồng trọt, được canh tác
186
쟁점 điểm tranh cãi, chủ đề tranh cãi
187
적용되다 được ứng dụng
188
적이 tương đối, rất, quá
189
전광판 biển quảng cáo sáng đèn
190
전입 sự chuyển đến
191
전체 toàn thể
192
전화 cuộc điện thoại, cú điện thoại, cuộc nói chuyện điện thoại
193
전후 trước sau
194
점차 dần dần, từ từ dần dần, tuần tự dần dần
195
정보 thông tin
196
정비 sự tổ chức lại, sự chỉnh đốn lại
197
정책 chính sách
198
정하다 thẳng
199
제삿날 ngày cúng, ngày giỗ
200
제외하다 trừ ra, loại ra
201
조부모 ông bà nội
202
조화 vòng hoa
203
존귀 sự cao quý, sự quý giá, sự quý báu
204
존댓말 cách nói tôn trọng, lời trân trọng, từ ngữ tôn trọng
205
주고받다 trao đổi
206
주로 chủ yếu
207
주말 cuối tuần
208
주민 cư dân
209
주택 nhà ở
210
증가하다 tăng, gia tăng
211
지다 lặn
212
지라 lách
213
지인 người quen biết
214
직장 cơ quan, nơi làm việc, chỗ làm
215
직장인 người đi làm
216
진출 sự thâm nhập, sự tiến vào, sự mở rộng, sự bắt đầu tham gia
217
진학률 tỉ lệ học lên cao, tỉ lệ học tiếp
218
집주인 chủ nhà
219
집중되다
220
찍다 bổ, đâm, xỉa, xọc, cắm
221
찜질방 jjimjilbang; phòng tắm xông hơi (kiểu Hàn Quốc)
222
찧다 giã
223
창가 cạnh cửa sổ
224
창문 cửa sổ
225
창업 sự sáng lập
226
처남 em vợ
227
체계 hệ thống
228
체험 sự trải nghiệm, điều trải nghiệm
229
초반 phần đầu, lúc đầu
230
출산 sự sinh con
231
충성 sự trung thành, lòng trung thành
232
취업 sự tìm được việc, sự có việc làm
233
친구 bạn
234
친밀 sự thân mật
235
친족 thân tộc
236
쾌적하다 dễ chịu, sảng khoái
237
태극기 Taegeukgi; cờ thái cực, quốc kỳ của Hàn Quốc
238
통신망 mạng lưới thông tin
239
퇴치 sự xóa bỏ, sự dẹp bỏ, sự xóa sổ
240
파기 sự huỷ bỏ
241
편의 sự tiện lợi
242
포장 이사 dịch vụ chuyển nhà trọn gói
243
표현 sự biểu hiện, sự thể hiện
244
플랫폼
[platform]
bến đỗ, sân ga
245
피다 nở, trổ
246
하늘 trời, bầu trời
247
학습 sự học tập
248
한적하다 tĩnh mịch, tĩnh lặng, an nhàn
249
혼인 hôn nhân
250
혼잡 sự hỗn tạp, sự hỗn loạn
251
홀로 một mình
252
화합 sự tổng hợp, sự hóa hợp
253
확대 sự khuếch đại, sự phóng to
254
확보 sự đảm bảo, sự bảo đảm
255
확정 sự xác định
256
확충 sự tăng cường, sự mở rộng, sự phát triển
257
환경 오염 sự ô nhiễm môi trường
258
환승 sự đổi tuyến, sự chuyển tàu xe
259
활동 hoạt động
260
활성화 sự phát triển, sự thúc đẩy phát triển
261
활성화되다 trở nên phát triển, trở nên sôi nổi
262
활용하다 vận dụng, ứng dụng
263
활짝 (mở) toang. toang hoác
264
훈민정음 Hunminjeongeum; Huấn dân chính âm
265
훈장 huân chương
266
흔히 thường, thường hay
267
흰색 màu trắng
268
연령 Độ tuổi
269
휴가 Sự nghỉ phép, kì nghỉ
270
거주하다 cư trú
271
구분되다 được phân loại
272
급증하다 tăng nhanh, tăng gấp
273
기관 khí quản
274
기념일 ngày kỷ niệm
275
기념하다 kỷ niệm
276
기다 trườn, bò, lê
277
기혼 sự có gia đình
278
남동생 em trai
279
남편 chồng
280
내내 suốt, trong suốt
281
노력 sự cố gắng, sự nỗ lực
282
노선 tuyến đường
283
녹지 vành đai xanh, vùng đất xanh
284
농가 nhà nông, nông gia
285
농사 việc trồng trọt, việc canh tác
286
농업 nông nghiệp, nghề nông
287
농작물 nông sản, nông phẩm
288
농장 nông trường, nông trại
289
놓다 đặt, để
290
누나 chị
291
다가 (Không có từ tương ứng)
292
다세대 주택 nhà nhiều thế hệ
293
다소 ít nhiều
294
다짐하다 quyết, quyết chí
295
단독 đơn độc, một mình
296
단말기 thiết bị đầu cuối
297
단절 sự tuyệt giao
298
단체 tổ chức
299
보이
[boy]
bồi bàn
300
보증금 tiền đảm bảo, tiền ký quỹ
301
보호 bảo vệ, bảo hộ
302
봉급 tiền lương
303
부동산 bất động sản
304
부모님 phụ mẫu, bố mẹ
305
분산 sự phân tán
306
비율 tỉ lệ
307
빼다 nhổ ra, gắp ra, lấy ra
308
뽑다 nhổ
309
삼일절 samiljeol; ngày lễ kỉ niệm phong trào độc lập ngày 1 tháng 3, lễ Samiljeol
310
상징되다 được tượng trưng
311
생활 sự sinh sống, cuộc sống
312
성상 tính nết, tính tình
313
세대 thế hệ
314
세입자 người thuê phòng, người thuê nhà
315
소득 điều thu được
316
소화 sự tiêu hóa
317
수천 hàng nghìn
318
순수 sự nguyên chất, sự tinh khiết
319
시기 thời kỳ, thời điểm
320
시내버스
[市內bus]
xe buýt nội thành
321
시부모 bố mẹ chồng, ba má chồng
322
시집 nhà chồng
323
식구 người nhà, thành viên gia đình
324
신도시 đô thị mới
325
신랑 chú rể, chú rể mới
326
신하 hạ thần
327
아가씨 cô gái
328
아내 vợ
329
아주 rất
330
야근 (sự) làm đêm
331
여가 lúc nhàn rỗi, thời gian rỗi
332
여기 nơi này, ở đây
333
여기다 cho, xem như
334
여동생 em gái
335
여러 nhiều
336
영광 sự vinh dự, sự vẻ vang, sự vinh quang, sự vinh hiển
337
영업하다 kinh doanh
338
영원히 mãi mãi
339
예측되다 được dự đoán, được tiên đoán
340
요소 yếu tố
341
우주 vũ trụ
342
운행 sự vận hành
343
위성 도시 đô thị vệ tinh
344
유교 Nho giáo
345
유대 sự ràng buộc, sự liên kết
346
유선 hữu tuyến
347
음기 âm khí
348
의하다 dựa vào, theo
349
이루어지다 được thực hiện
350
이어 tiếp theo
351
이어지다 được nối tiếp
352
익히다 làm chín, nấu chín
353
인간관 quan niệm về con người, quan điểm về con người
354
인구수 dân số, dân cư
355
일부 một phần
356
일손 bàn tay làm việc, việc tay chân
357
일자 số ngày
358
일정하다 nhất định
359
일제 sự nhất thể, sự đồng loạt
360
일지 sự ghi chép hàng ngày, nhật ký, sổ ghi chép hàng ngày
361
일터 nơi làm việc
362
임금 vua
363
임대 sự cho thuê
364
입신 sự nhập thần
365
자가 nhà riêng
366
자리 chỗ
367
자신 tự thân, chính mình, tự mình
368
자아실현 (sự) thực hiện cái tôi, thực hiện bản ngã
369
자연 một cách tự nhiên
370
작성되다 được viết ra, được viết nên
371
장모님 mẹ vợ, mẹ
372
장인어른 bố vợ, cha vợ, bố
373
장점 ưu điểm, điểm mạnh
374
장치 sự trang bị, thiết bị, trang thiết bị
375
전세 Jeonsae; việc thuê nhà kiểu Jeonsae, tiền thuê jeonsae
376
전원 điền viên
377
절반 sự chia đôi, một nửa
378
정신 tinh thần, tâm trí, tâm linh
379
정의롭다 vì chính nghĩa, hợp đạo lý
380
제도 chế độ
381
제헌절 Jeheonjeol; ngày lập hiến pháp
382
종교 tôn giáo
383
종사하다 tận tụy, toàn tâm toàn ý
384
종종 thỉnh thoảng, đôi khi
385
주변 sự giỏi xoay sở, tài xoay sở
386
주의 chủ trương
387
중개 sự đứng trung gian, sự môi giới
388
중반 giữa
389
중시되다 được coi trọng, được xem trọng, được trọng thị
390
중심지 khu vực trung tâm
391
지방 địa phương, địa bàn khu vực
392
지하철 xe điện ngầm, tàu điện ngầm
393
직거래 giao dịch trực tiếp, mua bán trực tiếp
394
직급 chức vụ, vị trí công việc
395
진흥 sự chấn hưng, sự thúc đẩy, sự cải thiện
396
차지하다 giành, chiếm hữu, chiếm giữ, nắm giữ
397
처제 em vợ
398
처형 chị vợ, chị
399
촌락 thôn xóm
400
촌수 số đời, số thế hệ, quan hệ họ hàng
401
추구 sự mưu cầu, sự theo đuổi
402
추세 xu thế, khuynh hướng
403
출신 sự xuất thân
404
취직하다 tìm được việc, có được việc làm
405
카드
[card]
thẻ
406
탄력적 có tính đàn hồi, có tính co dãn
407
통계 sự thống kê (sơ bộ)
408
통행료 phí thông hành
409
퇴근하다 tan sở
410
특성 đặc tính
411
평화 sự hòa thuận, sự bình yên
412
풀기 độ cứng, độ rắn
413
풀다 cởi, tháo, mở
414
프로그램
[program]
chương trình
415
하수 tay nghề kém, người tay nghề kém
416
한국 Hàn Quốc
417
한글날 Hangeulnal; ngày Hangeul
418
해수욕장 bãi tắm biển
419
해지다 sờn, mòn
420
핵가족 gia đình hạt nhân
421
현금 hiện kim
422
현상 hiện trạng
423
현충일 Hyeonchungil; ngày liệt sĩ
424
형님 anh
425
형제자매 anh chị em
426
형태 hình thức, hình dáng, kiểu dáng
427
혜택 sự ưu đãi, sự ưu tiên, sự đãi ngộ
428
호칭 sự gọi tên, tên gọi, danh tính
429
화로 hỏa lò, lò lửa, lò than
430
화물 hàng hóa
431
횟수 số lần
432
희망 hi vọng
433
불편 sự bất tiện
434
연립 sự cùng đứng ra, đứng liền nhau.

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Chương trình tiếng Hàn hội nhập xã hội Hàn Quốc KIIP 5 Phần 1

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Chương trình tiếng Hàn hội nhập xã hội Hàn Quốc KIIP 5 Phần 1 là 434

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.