Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Chức vụ

Giới thiệu về chủ đề Chức vụ

Từ vựng tiếng hàn về Chức vụ nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Chức vụ

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
가공 sự gia công, sự chế biến
2
검사 kiểm sát viên, công tố viên
3
결근 sự nghỉ làm
4
경리 kế toán
5
경비 kinh phí
6
계산기 máy tính
7
고치다 sửa
8
공구 công cụ
9
시작되다 được bắt đầu
10
공장장 xưởng trưởng, giám đốc xưởng, giám đốc sản xuất
11
공제 sự chung sức, cùng hỗ trợ
12
과장 trưởng khoa
13
관리 cán bộ quản lý, quan lại, quan chức
14
교대 ca (làm việc)
15
근로자 người lao động
16
근무처 bộ phận làm việc
17
근수 cân nặng, số cân nặng
18
기록하다 ghi chép lại
19
기본 cái gốc, cái cơ bản
20
대리 sự thay thế, sự làm thay, sự làm hộ
21
대표 cái tiêu biểu
22
동료 đồng liêu, đồng nghiệp
23
동시 đồng thời, cùng một lúc
24
등록증 chứng nhận đăng kí, giấy đăng kí
25
라인
[line]
đường, nét
26
명세서 bản ghi chi tiết, bảng kê chi tiết
27
목공 việc làm mộc
28
무시 sự coi thường, sự xem thường
29
무역 thương mại, buôn bán
30
미싱
[mishin]
máy may
31
반공 sự phản cộng
32
반장 trưởng ban
33
보너스
[bonus]
tiền thưởng
34
부사장 phó giám đốc
35
부서 bộ phận, phòng, ban
36
부장 trưởng bộ phận, trưởng ban
37
부품 phụ tùng
38
부하 (sự) tải, tải trọng, trọng tải
39
불량품 hàng hỏng, hàng lỗi
40
비서 thư ký
41
사모님 phu nhân, cô
42
사무실 văn phòng
43
사원 chùa chiền
44
상사 cấp thượng sỹ, thượng sỹ
45
생산 việc sản xuất
46
서기 sau Công nguyên
47
선반 giá đỡ, kệ, xích đông
48
섬유 sợi
49
소아 thiếu nhi, trẻ em, nhi đồng
50
수량 số lượng
51
수출품 sản phẩm xuất khẩu
52
스위치
[switch]
công tắc điện
53
식당 phòng ăn, nhà ăn
54
심야 đêm khuya
55
안전모 mũ bảo hiểm
56
업무 nghiệp vụ, công việc
57
연수생 tu nghiệp sinh
58
열쇠 chìa khóa
59
용접공 thợ hàn
60
원자재 nguyên liệu
61
월급날 ngày lương, ngày lĩnh lương
62
유해 sự có hại
63
작동 sự hoạt động, sự vận hành
64
장갑 bao tay, găng tay
65
장기 sở trường
66
전화기 máy điện thoại
67
전화번호 số điện thoại
68
정지시키다 làm ngừng, làm cho dừng
69
조장 sự kích động
70
조정하다 dàn xếp, điều đình, phân xử
71
주간 tuần
72
직원 nhân viên
73
직장 cơ quan, nơi làm việc, chỗ làm
74
직함 chức danh
75
청소 việc quét dọn, việc lau chùi, việc dọn dẹp
76
총무부 bộ phận tổng vụ, bộ phận hành chính
77
출근하다 đi làm
78
크레인
[crane]
cần trục, cần cẩu
79
트럭
[truck]
xe tải
80
특근 sự làm ngoài ngờ, việc ngoài giờ
81
팀장
[team長]
trưởng nhóm, tổ trưởng, trưởng phòng
82
팩스
[fax]
fax, máy fax
83
포장 (sự) đóng gói, đóng bao bì; giấy gói
84
프린트
[print]
sự in, bản in
85
하직 sự chào từ biệt, sự chào tạm biệt
86
회계 kế toán
87
불법 sự phi pháp, sự phạm luật
88
고장 sự hư hỏng
89
기계 máy
90
끝내다 kết thúc, chấm dứt, ngừng
91
내수 nhu cầu trong nước, sự tiêu thụ trong nước
92
단결 sự đoàn kết
93
단기 ngắn hạn
94
백지 giấy trắng
95
보험료 phí bảo hiểm
96
복사기 máy photo
97
분해 sự phân giải,sự tháo rời, sự tháo dỡ
98
수기 tự truyện
99
수당 tiền thưởng
100
시간 giờ, tiếng
101
아저씨 bác, chú, cậu
102
아주머니 cô, dì
103
야간 ban đêm, đêm
104
야수 dã thú, thú hoang
105
여권 nữ quyền
106
외국인 người ngoại quốc, người nước ngoài
107
운전기사 tài xế lái xe
108
유기 sự ruồng bỏ, sự bỏ rơi, sự bỏ bê, sự xao lãng, sự bê trễ
109
의료 y tế, sự trị bệnh
110
이사 giám đốc, giám đốc điều hành
111
인근 lân cận, gần
112
자수 sự tự thú, sự đầu thú
113
작업량 khối lượng công việc
114
작업복 quần áo bảo hộ lao động
115
잔업 việc ngoài giờ, việc tăng ca
116
장부 trượng phu
117
재고품 hàng tồn kho
118
재단 quỹ
119
지게차 xe nâng
120
카드
[card]
thẻ
121
컴퓨터
[computer]
máy vi tính
122
켜다 đốt
123
퇴근하다 tan sở
124
퇴사하다 tan sở, đi về nhà
125
퇴직금 lương hưu
126
품질 chất lượng
127
해수 nước biển
128
회장 chủ tịch hội, hội trưởng
129
휴식 sự tạm nghỉ

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Chức vụ

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Chức vụ là 129

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.