Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Bí quyết luyên viết topik 2 Phần 4

Giới thiệu về chủ đề Bí quyết luyên viết topik 2 Phần 4

Từ vựng tiếng hàn về Bí quyết luyên viết topik 2 Phần 4 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Bí quyết luyên viết topik 2 Phần 4

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
가공식품 thực phẩm gia công, thực phẩm chế biến
2
가난 sự nghèo khó, cái nghèo
3
가쁘다 thở gấp, thở hổn hển, thở dồn
4
가치 giá trị
5
간접 (sự) gián tiếp
6
감염되다 bị nhiễm
7
강도 độ bền, độ vững chắc
8
강력 Sức mạnh
9
강하다 cứng, rắn, chắc
10
개발하다 khai khẩn, khai thác
11
객관적 mang tính khách quan, khách quan
12
거치다 vướng vào, mắc vào
13
거칠다 sần sùi
14
건강 sự khỏe mạnh, sức khỏe
15
건의하다 kiến nghị, đề xuất
16
겉모습 vẻ ngoài, bề ngoài
17
게다가 hơn nữa, vả lại, thêm nữa
18
겪다 trải qua, trải nghiệm
19
견해 quan điểm, cái nhìn, cách nhìn nhận
20
결과 kết quả
21
결정하다 quyết định
22
겸손하다 khiêm tốn
23
경영학 kinh doanh học
24
경쟁력 sức cạnh tranh
25
경청하다 chú ý lắng nghe
26
경향 khuynh hướng, xu hướng
27
고르다 đều đặn, đồng đều, như nhau
28
고전 cổ truyền
29
고통 sự đau khổ, sự thống khổ, sự đau đớn
30
곧바로 ngay lập tức
31
곱다 đẹp, thanh tao
32
공간 không gian
33
시설 công trình, trang thiết bị, việc lắp đặt công trình, việc xây dựng công trình
34
공기 gonggi; viên đá hay viên sỏi (dùng để chơi trò chơi tung hứng)
35
공생 sự cộng sinh
36
공연 sự công diễn, sự biểu diễn
37
과목 môn, môn học
38
과식 sự bội thực
39
과정 quá trình
40
관계없다 không liên quan, không có quan hệ
41
관심 mối quan tâm
42
관점 quan điểm
43
광고 sự quảng bá, sự quảng cáo
44
광년 năm ánh sáng
45
구토 sự ói mửa, sự nôn mửa
46
구하다 tìm, tìm kiếm, tìm thấy
47
굶주림 sự đói khát
48
궂다 khó chịu, khó ưa, xấu
49
귀중하다 quý trọng
50
귀찮다 phiền phức, bực mình
51
규모 quy mô
52
그럼 nếu vậy thì
53
기쁨 niềm vui
54
기업가 nhà doanh nghiệp
55
기온 nhiệt độ thời tiết, nhiệt độ khí hậu, nhiệt độ không khí
56
긴장시키다 làm cho căng thẳng
57
깔끔하다 tươm tất, gọn gàng
58
대로 như, giống như, theo như
59
대만 Đài Loan
60
대하다 đối diện
61
대형 loại đại, loại lớn, loại to
62
도로 ngược lại
63
도우미 người giúp đỡ
64
도움 sự giúp đỡ
65
도저히 dù gì, rốt cuộc (cũng không), hoàn toàn (không)
66
돌아가시다 qua đời
67
동공 đồng tử, con ngươi mắt
68
동서양 Đông Tây
69
동아리 hội, nhóm, câu lạc bộ
70
동전 tiền xu, đồng xu
71
되다 sượn, sống
72
뒤따르다 theo sau
73
든지 hoặc, hay
74
등장하다 xuất hiện trên sân khấu
75
따라 riêng
76
따라서 theo đó, do đó
77
똑바로 một cách ngay ngắn, một cách thẳng tắp
78
라도 dù là, mặc dù là
79
마련되다 được chuẩn bị
80
마찬가지 sự giống nhau
81
만남 sự gặp gỡ, cuộc gặp gỡ
82
만족 sự mãn nguyện, sự thỏa mãn, sự hài lòng
83
만족스럽다 đầy thỏa mãn, đầy mãn nguyện
84
만큼 bằng, như
85
매체 phương tiện (truyền thông, thông tin đại chúng)
86
머리 đầu, thủ
87
명인 nghệ nhân danh tiếng
88
모양 hình như, có vẻ
89
모집하다 chiêu mộ, tuyển sinh
90
목마름 sự khát nước
91
목숨 tính mạng, mạng sống
92
목적 mục đích
93
무료 Không có phí
94
무리하다 vô lí
95
무조건 vô điều kiện
96
문의하다 hỏi, tư vấn
97
물가 bờ nước, mép nước
98
물건 đồ vật, đồ
99
물속 trong nước, dưới nước
100
물체 vật thể
101
미래 tương lai
102
미만 dưới, chưa đến
103
미치다 điên
104
반드시 nhất thiết
105
반면 ngược lại, trái lại
106
반항하다 phản kháng, chống đối
107
발견되다 được phát kiến, được phát hiện
108
발달하다 phát triển
109
발생하다 phát sinh
110
발전하다 phát triển
111
밝다 sáng, tỏ
112
보다 hơn, thêm nữa
113
부담 trọng trách
114
부자 phụ tử, cha con
115
부정적 mang tính phủ định, mang tính tiêu cực
116
부족하다 thiếu, thiếu hụt, thiếu thốn
117
부치다 thiếu, không đủ
118
부탁하다 nhờ, phó thác
119
불구하다 bất kể, mặc kệ, không liên quan
120
불행하다 bất hạnh
121
비관적 mang tính bi quan, mang tính chán chường
122
비난하다 chỉ trích, phê phán
123
비닐
[vinyl]
vinyl
124
빌리다 mượn, thuê
125
빛나다 phát sáng, chiếu sáng
126
빠지다 rụng, rời, tuột
127
사건 sự kiện
128
사슬 xiềng sắt, xích sắt
129
사실 thật ra, thực ra
130
사이 khoảng cách, cự li
131
사회학 xã hội học
132
살아나다 sống sót, sống lại
133
상관없다 không liên quan
134
상대방 đối tác, đối phương
135
상반되다 bị tương phản, bị trái ngược
136
상상력 sức tưởng tượng, trí tưởng tượng
137
상상하다 tưởng tượng, mường tượng, hình dung
138
상승하다 tăng lên
139
상황 tình hình, tình huống, hoàn cảnh
140
생김새 diện mạo, tướng mạo
141
생물 sinh vật
142
서적 sách, ấn phẩm (nói chung)
143
선택 việc lựa chọn, việc chọn lựa
144
설령 giả như, giả sử
145
설사 giá mà, giá như
146
설치다 ngang bướng, ngỗ ngược
147
성공하다 thành công
148
소식 sự ăn ít
149
소중하다 quý báu
150
속담 tục ngữ
151
속도 tốc độ
152
수록 sự đưa vào
153
수입 thu nhập
154
식량 lương thực
155
식물 thực vật
156
식생활 sinh hoạt ăn uống
157
식수 nước uống
158
식품 thực phẩm
159
신경 dây thần kinh
160
신입생 sinh viên mới, học sinh mới, học viên mới
161
신청되다 được đăng kí
162
신체 thân thể
163
실수 sự sai sót, sự sơ xuất, sự sai lầm
164
심해 biển sâu
165
쓰러지다 đổ, ngã
166
악어 cá sấu
167
안개 sương mù
168
안전 sự an toàn
169
않다 không
170
알맞다 phù hợp, thích hợp
171
앞날 ngày sau
172
약하다 yếu
173
양면성 tính hai mặt
174
없다 không có, không tồn tại
175
엊그제 mấy hôm trước
176
연구 sự nghiên cứu
177
연인 người yêu
178
영향 sự ảnh hưởng
179
예방하다 dự phòng, phòng ngừa
180
오래되다 lâu năm, cũ
181
오류 sai lầm
182
오염시키다 gây ô nhiễm
183
오해 sự hiểu lầm, sự hiểu sai
184
오히려 ngược lại, trái lại
185
온몸 toàn thân
186
용돈 tiền tiêu vặt
187
용량 dung tích, thể tích, sức chứa
188
우체통 thùng thư, hòm thư
189
원인 nguyên nhân
190
위장병 bệnh dạ dày, bệnh đường ruột
191
위험 sự nguy hiểm, tình trạng nguy hiểm, tình trạng nguy kịch
192
유지하다 duy trì
193
유통 sự lưu thông
194
유학 sự du học
195
으로 sang
196
음식 thức ăn, đồ ăn
197
의미 ý nghĩa, nghĩa
198
의식주 ăn mặc ở
199
이다
200
이라도 dù là, mặc dù là
201
이하 trở xuống
202
인력 nhân lực
203
인문 과학 khoa học nhân văn
204
인쇄 sự in ấn
205
인식하다 nhận thức
206
인체 cơ thể người
207
입학하다 nhập học
208
있다
209
잘못 sai, nhầm
210
잠기다 được khóa, bị khóa
211
잡아먹다 bắt ăn
212
잡아먹히다 bị bắt ăn
213
장래 tương lai
214
적응하다 thích ứng
215
적이 tương đối, rất, quá
216
전공 việc nghiên cứu chuyên ngành, việc học chuyên ngành, chuyên ngành
217
전하다 truyền lại, lưu truyền
218
접촉 sự tiếp xúc, sự va chạm
219
정화 sự thanh lọc, sự lọc, sự tẩy rửa, sự thanh trùng
220
정확히 một cách chính xác
221
제일 thứ nhất, số một, đầu tiên
222
조리개 lỗ ống kính, vòng khẩu độ
223
조사 điếu văn
224
조절하다 điều tiết
225
조직 việc tổ chức, tổ chức
226
주거 sự cư trú, nhà ở
227
주관적 mang tính chủ quan
228
주다 cho
229
주장 chủ tướng
230
증가하다 tăng, gia tăng
231
지능 trí năng, khả năng hiểu biết, trí óc, trí thông minh
232
직접 trực tiếp
233
집어넣다 bỏ vào, nhét vào
234
집중력 khả năng tập trung
235
차이 sư khác biệt; độ chênh lệch
236
창의성 tính sáng tạo
237
책임지다 chịu trách nhiệm, phụ trách
238
초기 sơ kì
239
초식 동물 động vật ăn cỏ
240
최대 lớn nhất, to nhất, tối đa
241
최선 sự tuyệt nhất, sự tốt nhất
242
최소 nhỏ nhất
243
추천하다 đề cử, tiến cử
244
축소하다 giảm thiểu, thu nhỏ
245
춘곤증 bệnh mùa xuân, chứng uể oải (vào mùa xuân)
246
충고하다 khuyên bảo
247
취업하다 tìm được việc, có việc làm
248
치료하다 điều trị, chữa trị
249
태도 thái độ
250
태아 thai nhi
251
통기 việc thông khí, việc làm thoáng đãng, sự thông thoáng không khí, sự thoáng mát, sự thoáng đãng
252
판단하다 phán đoán
253
팔리다 bị bán, được bán
254
편의 sự tiện lợi
255
평가하다 đánh giá, nhận xét
256
표면 bề mặt
257
표시하다 biểu thị, biểu lộ
258
프린터
[printer]
máy in
259
피부 da
260
필수 sự bắt buộc học
261
필요성 tính tất yếu
262
하지 Hạ chí
263
학기 học kì
264
해롭다 gây hại, làm hại, gây bất lợi, ảnh hưởng tai hại
265
혼란스럽다 hỗn loạn
266
혼자 một mình
267
확대하다 khuếch đại, phóng to
268
환경 môi trường
269
환자 bệnh nhân, người bệnh
270
환하다 sáng sủa, sáng bừng
271
활용하다 vận dụng, ứng dụng
272
훌륭하다 xuất sắc
273
흔히 thường, thường hay
274
흥미 sự hứng thú
275
낮잠 Ngủ trưa
276
질문 việc hỏi, việc chất vấn, câu hỏi
277
비판하다 phê phán
278
이상 trở lên
279
교환 sự thay đổi, sự hoán đổi
280
교훈 lời giáo huấn, câu triết lý giáo dục của trường
281
구매 sự mua, việc mua
282
긍정적 mang tính khẳng định
283
기간 then chốt, trụ cột, rường cột
284
기관 khí quản
285
기념 sự kỷ niệm
286
기능 tính năng
287
기한 kỳ hạn, thời hạn quy định
288
끓이다 đun sôi, nấu sôi
289
낙관적 mang tính lạc quan
290
낭비하다 lãng phí
291
내다 mở ra, thông, trổ
292
노동 sự lao động
293
노인 người cao tuổi, người già
294
논점 luận điểm
295
놀이 sự chơi đùa
296
눈치 sự tinh ý, sự tinh mắt
297
능력 khả năng, năng lực
298
다만 duy, chỉ, riêng
299
다하다 hết, tất
300
단정하다 đoan chính
301
달리다 thiếu hụt
302
달리하다 làm khác đi
303
달성하다 thực hiện được, đạt được
304
담당자 người phụ trách, người đảm nhiệm
305
돌려주다 trả lại
306
먹이 thức ăn, đồ ăn
307
밤잠 sự ngủ đêm, giấc ngủ đêm
308
범하다 phạm, vi phạm
309
보통 thông thường
310
보호하다 bảo hộ
311
본격적 mang tính quy cách
312
부뚜막 bếp lò
313
불가능하다 bất khả thi, không thể
314
빛깔 sắc màu
315
상태 trạng thái, tình hình, hiện trạng
316
색깔 màu sắc
317
생각 sự suy nghĩ
318
성실성 tính thành thật
319
성인 người trưởng thành
320
세금 tiền thuế
321
세대 thế hệ
322
소설 Tiểu tuyết
323
소형 loại nhỏ, kiểu nhỏ
324
수강 sự nghe giảng, sự thụ giảng
325
숙이다 cúi
326
시대 thời đại
327
시력 thị lực
328
시립 thành phố
329
신분증 chứng minh thư, giấy tờ tùy thân
330
실력 thực lực
331
실천하다 đưa vào thực tiễn, thực hiện
332
실패 ống chỉ
333
심리학 tâm lý học
334
쌓이다 chất đống, chồng chất, bám dày
335
쏟아지다 sánh, bị trút, bị đổ ra ngoài
336
쓰다 đắng
337
야생 동물 động vật hoang dã
338
어둡다 tối
339
언제 bao giờ, khi nào
340
여기다 cho, xem như
341
여러 nhiều
342
영상 hình ảnh, hình ảnh động
343
영웅 anh hùng
344
예술성 tính nghệ thuật
345
예컨대 chẳng hạn như
346
외모 ngoại hình
347
외부 ngoài, bên ngoài
348
외식 ăn ngoài, sự đi ăn nhà hàng, bữa ăn ở nhà hàng
349
요청하다 đòi hỏi, yêu cầu
350
우수하다 ưu tú, vượt trội
351
우울증 bệnh trầm uất, bệnh trầm cảm
352
우정 tình bạn
353
위대하다 vĩ đại
354
유명 sự nổi tiếng, sự nổi danh
355
육식 sự ăn thịt, bữa thịt
356
의견 ý kiến
357
의류 y phục, trang phục, quần áo
358
의지 sự tựa, cái tựa
359
의하다 dựa vào, theo
360
의학적 mang tính y học
361
이라고 là, rằng
362
이른바 cái gọi là, sở dĩ gọi là
363
이면 nếu là... nếu là...
364
이별 sự ly biệt
365
이사 giám đốc, giám đốc điều hành
366
이사하다 chuyển nhà
367
이용자 người sử dụng
368
익숙하다 quen thuộc, thành thục
369
인격 nhân cách
370
인과 nhân quả
371
일반적 mang tính thông thường
372
일회용품 đồ dùng một lần
373
잃다 mất, đánh mất
374
임산부 thai phụ, sản phụ
375
입사하다 vào công ti, gia nhập công ti
376
자동차 xe ô tô, xe hơi
377
자연 과학 khoa học tự nhiên
378
자원 tài nguyên
379
자전거 xe đạp
380
재능 tài năng
381
전문가 chuyên gia
382
전염되다 bị truyền nhiễm
383
정도 đạo đức, chính nghĩa
384
정신 tinh thần, tâm trí, tâm linh
385
조건 điều kiện
386
졸음 cơn buồn ngủ, sự buồn ngủ
387
좁히다 thu hẹp
388
주의 chủ trương
389
줄어들다 giảm đi
390
중고 sự cũ, sự đã qua sử dụng, sự lỗi thời, sự cổ
391
중세 trung đại
392
중요하다 cần thiết, quan trọng, trọng yếu, cần yếu
393
즐거움 sự vui vẻ
394
지식 kiến thức, tri thức
395
지출 sự tiêu xài
396
지치다 kiệt sức, mệt mỏi
397
질병 bệnh tật
398
참다 chịu đựng
399
출혈 sự xuất huyết
400
취직하다 tìm được việc, có được việc làm
401
카메라
[camera]
máy ảnh
402
커녕 nói gì đến
403
키우다 nuôi, trồng
404
태어나다 sinh ra, ra đời
405
통하다 thông
406
특별하다 đặc biệt
407
특성 đặc tính
408
품질 chất lượng
409
학자 học giả
410
해지다 sờn, mòn
411
현상 hiện trạng
412
현실 hiện thực
413
혈액 máu
414
호기심 tính tò mò, tính hiếu kỳ
415
호르몬
[hormone]
hoóc môn
416
화기 hỏa khí, hơi nóng từ lửa
417
회원 hội viên
418
희망자 người mong muốn

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Bí quyết luyên viết topik 2 Phần 4

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Bí quyết luyên viết topik 2 Phần 4 là 418

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.