Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp trung cấp 적이 있다Ngữ pháp -(으)ㄴ 적이 있다


1. -(으)ㄴ 적이 있다 Gắn vào sau động từ, thể hiện việc có kinh nghiệm hay trải nghiệm về một việc gì đó trong quá khứ. Ngược lại -(으)ㄴ 적이 없다 thể hiện việc chưa có kinh nghiệm hoặc chưa trải qua việc nào đó trong quá khứ. 
Cấu trúc này tương đương với cấu trúc "đã từng..."/ "chưa từng..." trong tiếng Việt.

- 제주도에 간 적이 있어요?
Bạn đã từng đến đảo Jeju chưa?

- 그런 생각은 한 번도 한 적이 없습니다.
Mình chưa từng một lần nghĩ như thế

- 예전에 이 책을 읽은 적이 있어.
Mình chưa từng đọc cuốn sách này trước đây

- 이 음식과 비슷한 음식을 마든 적이 있어요?
Bạn đã từng làm món nào tương tự như món này chưa?

2. '-(으)ㄴ 적이 있다/없다' khi kết hợp với động từ thì có thể hoán đổi với ‘-(으)ㄴ 일이 있다/없다’ để mang cùng ý nghĩa.


제주도에 가 본 일이 있어요? 
삼계탕을 먹어 본 일이 없어요?


3. Sự biến đổi, biến hóa khi kết hợp với động từ bất quy tắc (불규칙 동사).

1) ‘ㅂ’불규칙 동사: ‘ㅂ’ chuyển thành ‘우’. 예) 그 할머니를 도운 적이 있어요.
2) ‘ㄷ’불규칙 동사: ‘ㄷ’ chuyển thành ‘ㄹ’. 예) 이 길을 걸은 척이 있어요.
3) ‘ㅅ’불규칙 동사: ‘ㅅ’bị giản lược. 예) 이 병원에서 치료 받고 나은 척이 있어요.
4) ‘ㄹ’불규칙 동사: ‘ㄹ’bị giản lược. 예) 외국에서 산 적이 있어요.

4. '-(으)ㄴ 적이 있다/없다' thương kết hợp với biểu hiện '아/어/여 보다’-' thử làm cái gì đó' để thành dạng thức '아/어/여 본 적이 있다/없다’ - 'đã từng thử làm gì'.

- 제주도에 가 본 적이 있어요? Bạn đã từng thử đi đảo Jeju chưa?
- 저는 삼계탕을 먹어 본 척이 없어요. Tôi chưa từng ăn thử Sam-gye-tang bao giờ.

5. Khi thể hiện sử hồi tưởng lại, nhớ lại (회상) biểu hiện này có thể kết hợp với  '-더-'thành dạng ‘았/었/였던 적이 있다/없다’mà có thể kết hợp được với cả động từ và tính từ.

10년 전에도 봄에 눈이 왔던 적이 있었어요. 10 năm trước đã từng có tuyết rơi vào mùa xuân.
이렇게 기분이 좋았던 적은 없었어요. Tôi đã chưa từng bao giờ có tâm trạng tốt như thế này.

 

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 적이 있다

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !