Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp trung cấp 에 의하면Ngữ pháp N에 의하면


Được gắn vào danh từ dùng khi làm sáng tỏ nguồn gốc của nội dung được trích dẫn. Tại thời điểm này phải dùng cùng với nguồn gốc có thể tin cậy để có tính tự nhiên. Ở vế sau nội dung được trích dẫn được đưa ra bằng hình thức câu trích dẫn gián tiếp (ㄴ/는다고/다고/(이)라고 하다…).
Có biểu hiện tương tự là ‘ 에 따르면’

통계 자료에 의하면 한국의 출산율은 OECD 국가 중 최 하위라고 한다.
Theo số liệu thống kê, tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc có vị trí thấp nhất trong các quốc gia OECD.
들리는 소문에 의하면 우리 회사의 경영진들이 대거 교체될 거라고 해요.
Theo như tin đồn được nghe, ban điều hành của công ty chúng ta được thay thế lớn.
연구 결과에 의하면 성인의 적절한 수면 시간은 7 시간이라고 합니다.
Theo như kết quả nghiên cứu, thời gian ngủ phù hợp ở người lớn là 7 tiếng.

 


Bài tập đặt câu với ngữ pháp 에 의하면

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !