Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Ngữ pháp trung cấp/

Ngữ pháp 었더니

Cấu trúc 었 더니


1. Diễn tả sau khi thực hiện hành động ở mệnh đề trước thì người nói phát hiện ở mệnh đề sau một điều gì đó mới, khác với sự việc hay tình huống trong quá khứ.

Trong trường hợp này, có thể sử dụng cấu trúc tương đương -(으)니까.

학교에 갔 더니 아무도 없었다.
Tôi đã đến trường mà chẳng có bất cứ một ai.
 
 
유리 씨에게  전화 더니 계속 통화중이었다. 
Tôi đã gọi điện thoại cho Yu-ri mà máy đang bận liên tục.
 
백화점에 갔 더니  사람이 많았어요.
= 백화점에 가니까  사람이 많았어요.
Tôi đến tiệm bách hóa thì thấy rất đông người.
 
그분 만나 봤 더니  아주 친절 분이셨어요.
= 그분 만나 보니까  아주 친절 분이셨어요.
Tôi gặp người đó và (thấy) người đó rất thân thiện.
 
 
2. Cấu trúc này cũng thể hiện sự việc hay tình huống trong quá khứ trở thành lí do hay nguyên nhân của vế sau. Có thể dịch là "đã… nên…"
 
음식 계속 먹었 더니 배가 좀 아프다
Do đã liên tục ăn đồ ăn mặn nên bụng tôi đã bị đau.
 
에어컨 너무 오래 틀었 더니 몸이 추울 지경이다. 
Vì đã để mở điều hòa quá lâu nên cơ thể tôi bị nhiễm lạnh.
 
열심 공부 더니 시험이 잘 볼 수 있었다. 
Vì đã học tập chăm chỉ nên đã có thể thi tốt.

가: 어제 입국 관리 사무에 가서 서류 제출은 잘 했어요?
나: 네, 한국 서툴다고 말했 더니  통역을 도와주셨어요.
가: Hôm qua cậu đến cục xuất nhập cảnh nộp hồ sơ ok chứ?
나: Ừm, mình đã nói rằng mình chưa thạo tiếng Hàn thế nên họ đã giúp mình thông dịch.

가: 에바 씨, 기분이 좋아 보이 네요.
나: 시험공부를 열심 했 더니  시험 점수가 잘 나왔 거든.
가: 에바 à,  tâm trạng cậu trông có vẻ tốt vậy nè.
나: Mình đã học hành chăm chỉ nên đã đạt được điểm thi cao đó cậu.


Lưu ý

Chủ thể của hành động xảy ra ở mệnh đề trước -았/었 더니 thường là ngôi thứ nhất '나(저), 우리'.

 
• (내가) 선풍 밤새 틀고 잤 더니  감기에 걸렸다. 
Do cả đêm đã bật quạt và ngủ nên tôi đã bị cảm lạnh.
 
아프다 더니  병원에 가 봤어요? 
Bị đau vậy mà, đã thử đến bệnh viện chưa?
네, 가봤 더니  의사 선생님이 약 먹고 푹 쉬래요.
Vâng, tôi đã đến đó nên bác sĩ đã dặn phải uống thuốc và nhất định phải nghỉ ngơi.
 
• (내가) 오래 간만 운동을 했 더니  기분 상쾌해요.
• (내가) 1년 동안 한국에 살았 더니  이제 한국 생활 익숙해요.
 
Tuy nhiên khi mệnh đề trước trích dẫn lời nói của người khác thì chủ ngữ có thể là ngôi thứ 3.
 
 
3. Cũng có trường hợp chủ ngữ ở mệnh đề trước là ngôi thứ 3 và người nói đang hồi tưởng hành động đã được hoàn thành của người khác. Lúc này, khi chủ ngữ mệnh đề trước và mệnh đề sau không đồng nhất thì rất nhiều trường hợp diễn tả phản ứng về hành động ở mệnh đề trước. Nói cách khác, hành động ở mệnh đề trước là nguyên nhân dẫn tới kết quả của mệnh đề sau.
 
° 아키라 씨가 피아노를 쳤 더니  사람들이 박수를 쳤습니 다.
Akira chơi đàn piano, (vì thế) mọi người vỗ tay.
° 사람들이 웃었 더니 게이코 씨 얼굴 빨개졌어요.
Mọi người đã cười, vì thế Keiko đã đỏ mặt.
• 정호 씨가 늦겠다고 했 더니 수진 씨가 화를 냈어요.
Sujin đã giận vì Jeongho nói rằng anh ấy sẽ đến muộn.
 
Mặc dù - 더니 và -았/었 더니 tương tự về ý nghĩa; tuy nhiên chũng cũng có sự khác nhau như sau:

더니 chỉ dùng với ngôi thứ 2 (người nói chuyện đối diện) và ngôi thứ 3 (người được nói tới)

 


Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!