Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp trung cấp 어야Sử dụng cấu trúc này khi mệnh đề trước là điều kiện tiên quyết để một việc nào đó có thể xảy ra ở mệnh đề sau.

2 호선을 타고 가다가 시청역에서 1 호선으로 갈아타야 빨리 갈 수 있습니다.
Chỉ có cách đi đường tàu số 2 đến ga Tòa thị chính rồi chuyển sang đường tàu số 1 thì mới có thể đi nhanh được.
이번 연구 결과가 좋아야 계속해서 다른 연구를 할 수 있어요.
Kết quả bài nghiên cứu lần này phải tốt thì tôi mới có thể nghiên cứu đề tài khác được.
수학을 전공한 사람이 어야 그 문제를 풀 수 있을 거예요.
Chỉ có người chuyên về lĩnh vực toán học thì mới có thể giải được bài toán đó.

Lưu ý


1. Để nhấn mạnh thì có thể thêm -지 vào -아/ 어야 thành -아/ 어야지 hoặc thêm -만 thành -아/어 야만. Chú ý, thường sử dụng -아/ 어야지 trong văn nói, còn sử dụng -아/어 야만 nhiều trong văn viết và báo cáo.
 

• 연습을 많이 해야 발음이 좋아집니다.
= 연습을 많이 해야지 발음이 좋아집니다.
= 연습을 많이 해 야만 발음이 좋아집니다.
Phải luyện tập rất nhiều thì phát âm mới tốt lên được.

2. Không kết hợp câu trúc này với câu mệnh lệnh hoặc thỉnh dụ.

• 한국 텔레 비전을 자주 봐야 듣기를 잘하게 되십시오. (X)
한국 텔레 비전을 자주 봐야 듣기를 잘하게 됩시다. (X)
ᅳ> 한국 텔레 비전을 자주 봐야 듣기를 잘하게 될 거예요. (〇)
Phải thường xuyên xem chương trình Tivi của Hàn Quốc thì mới trở nên nghe tốt được.

3. Vì cấu trúc này chỉ điêu kiện nên không thể sử dụng hình thức quá khứ ở mênh đề sau.


° 자주 만나야 정이 들었어요. (X)
一> 자주 만나야 정이 들어요. (〇)
Chỉ có thường xuyên gặp gỡ tình cảm mới nảy sinh.

4. Có thể thay đổi cấu trúc ‘이 어야/여야’ bằng ‘이라야/라야’ và thay đổi ‘이/가 아니 어야’ bằng ‘이/가 아니라야’.


° 우리 학교 학생이 어야 이 사이트에 가입할 수 있습니다.
= 우리 학교 학생이라야 이 사이트에 가입할 수 있습니다.
Bạn phải là sinh viên trường chúng tôi thì mới có thể tham gia được website này.

5. Cũng có thể sử dụng cấu trúc này để diễn tả cho dù mệnh đề trước có thực hiện hành động nào đi chăng nữa thì kết quả mệnh đề sau cũng trở nên vô nghĩa. Tương tự với 아 무리 -아/어도, 아/어 봤자’.

° 아 무리 이야 기해야 친구는 듣지 않을 것이다.
= 아 무리 이 야기해도 친구는 듣지 않을 것이다.
Cho dù tôi có nói dì chăng nữa thì bạn tôi cũng không nghe đâu.
° 지금 서둘러야 9시 비행기를 타기는 어려울 거예요.
= 지금 서둘러 봤자 9시 비행기를 타기는 어려울 거예요.
Cho dù tôi có gấp rút, khẩn trương thì cũng khó có thể bắt được chuyến bay lúc 9h.

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 어야

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !