Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp trung cấp 야말로Cấu trúc (이) 야말로


(이) 야말로 được dùng khi nói với ý nghĩa tương tự '( 명사)은/는 정말로'

 để khẳng định và xác nhận danh từ mà đứng trước nó.

thể hiện một sự nhấn mạnh mạnh mẽ đối với danh từ đó,.

Có thể dịch là "đúng là/ đúng thật là/thực sự/quả thực/phải là/chắc chắn/(ắt) hẳn là..." (simply, really, indeed, truly, literally)

Bạn sẽ có thể thấy rõ hơn ở các ví dụ dưới đây.


• 사랑이 야말로 결혼 생활에서 가장 중요한 것이다.
Quả thật tình yêu là điều quan trọng nhất trong đời sống hôn nhân.


•그 사람이 야말로 누구 보다 인생을 성실하게 살아 왔다.
Hẳn là người đó đã sống một cuộc đời theo cách chân thành hơn bất cứ ai.


• 결혼 준비에서 많은 혼수 야말로 낭비라고 생각한다.
Tôi nghĩ rằng nhiều lễ vật hỏi cưới trong chuẩn bị đám cưới thực sự là lãng phí.


결혼이 야말로 인생에서 가장 중요한 일이라고 할 수 있다.
Thực sự đám cưới có thể là việc quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta.


한글이 야말로 세계에서 가장 우수한 문자예요.
Chắc chắn Hangul là hệ chữ viết ưu tú (vượt trội) nhất trên thế giới.


할 아버지 야말로 제가 가장 존경하는 분이에요.
Thực sự ông là người mà tôi ngưỡng mộ nhất.


제주도 야말로 한국을 대표하는 관광지예요.
Ắt hẳn đảo Jeju là điểm du lịch tiêu biểu (đại diện) ở Hàn Quốc.


지금이 야말로 우리가 이길 수 있는 좋은 기회예요.
Chắc chắn bây giờ là cơ hội tốt cho chúng ta để có thể dành chiến thắng.가: 결혼 준비할 때 뭐가 가장 낭비라고 생각해요?
Theo bạn trong khi chuẩn bị đám cưới thứ gì là hoang phí nhất?
나: 예단이 야말로 낭비라고 생각해요.
Chắc chắn quà cưới là lãng phí nhất.


가: 가장 고마운 사람은 누구라고 생각해요?
Người mà bạn nghĩ mình sẽ biết ơn nhất là ai?
나: 부모님이 야말로 가장 고마운 사람이라고 생각해요.
Chắc chắn cha mẹ phải là người mình biết ơn nhất rồi.


가: 고향을 대표하는 음식은 뭐라고 생각해요?
Bạn nghĩ thức ăn gì là biểu trưng (biểu tượng) của quê hương mình?
나: 포 야말로 베트남을 대표하는 음식이라고 생각해요.
Tôi nghĩ Phở hẳn là thức ăn đặc trưng (biểu tượng) cho Việt Nam.

Bạn nghĩ thứ gì là quan trọng nhất trong đời sống hôn nhân?
나: 사랑이 야말로 결혼 생활에서 가장 중요하다고 생각해요.
Chắc chắn tình yêu là điều quan trọng nhất trong hôn nhân.
가: 한국에서 가장 아름다운 곳은 어디라고 생각해요?
나: 제주도 야말로 가장 아름다운 곳이라고 생각해요.

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 야말로

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !