Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Ngữ pháp trung cấp/

Ngữ pháp 아/어 보이다

ngữ pháp :  tính từ +아/어 보이다


Có nghĩa là ‘(cái gì đó/ai đó) có vẻ, trông nhìn có vẻ như là’, để mô tả diện mạo, vẻ bề ngoài, phong thái của ai đó hay cái gì đó.

Chú ý

  1. Cấu trúc này chỉ kết hợp với tính từ. Kết hợp với danh từ sẽ bị sai về mặt ngữ pháp
  2. Cấu trúc tương đương là 게 보이다 ( 그 옷을 입으니까 날씬하게 보여요 )

Ví dụ cho ngữ pháp 아/어 보이다

406801
406799
406800
 

TAG 

Bài tập ngữ pháp 아/어 보이다

Câu 1

Chọn câu sai trong những câu sau

Câu 2

Chọn câu bạn nghe thấy

 

Liệt kê ngữ pháp trong bài

Click vào ngữ pháp để xem chi tiết và các ví dụ
1 ) 니까 Vì, bởi vì, bởi vậy…cho nên…

Liệt kê từ vựng

Click vào từ vựng trong bài để xem ví dụ
1 ) 날씬하다 [Tính từ] thon thả, gầy, mảnh mai .
2 ) 보이다 [Động từ] được bảo đảm .


Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!