Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp trung cấp 바에는Ngữ pháp V+ 을/ㄹ 바에


Được gắn vào thân động từ hành động thể hiện ý nghĩa rằng nếu trở thành nội dung giống như ở vế trước mà khác với ý đồ của người nói thì thà rằng chọn nội dung ở vế sau. Ở vế sau dù là nội dung tích cực hay tiêu cực thì nội dung đó luôn mang tính cực đoan. Có thể dịch sang tiếng Việt là “thà…còn hơn là…”
Được gắn thêm trợ từ ‘는’ và thường được dùng với hình thái ‘-을/ㄹ 바에는’.

여자 친구가 직접 만든 음식을 먹을 바에 굶는 것이 더 나아.
Thà nhịn đói còn tốt hơn ăn thức ăn mà bạn gái đích thân làm.
그 곳으로 여행을 갈 바에는 나는 여행을 가지 않겠어요.
Thà tôi sẽ không đi du lịch còn hơn đi du lịch đến nơi đó.
기왕에 미안하다고 사과할 바에는 분명하게 해야 해요.
Thà phải làm rõ ràng còn hơn xin lỗi việc đã làm rồi.

Có biểu hiện tương tự là ‘(으)ㄹ 바에야’.
같이 가기로 한 여행인데 혼자 갈 바에는 가지 않을래.
같이 가기로 한 여행인데 혼자 갈 바에야 가지 않을래.Nguồn tham khảo:

 

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 바에는

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !