Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Ngữ pháp cao cấp/

Ngữ pháp 므로

V/A +(으) 므로

N +(이) 므로


1. Cách sử dụng:

*Diễn đạt mối quan hệ nguyên nhân - kết quả. Vẽ trước trở thành lý do hay căn cứ dân đến

kết quả ở vế sau.

*Được sử dụng nhiều trong văn viết.

• Kết thúc câu không thể dùng dạng mệnh lệnh hay để nghị(º)|| .; =/Att.

2. Ý nghĩa : “vì, do..nên"

3. Ngüpháp có thé thay thé-(으)니까, -기 문에, -어/아서, -기에

Liệt kê ngữ pháp trong bài

Click vào ngữ pháp để xem chi tiết và các ví dụ
1 ) 므로 vì, là
2 ) 니까 Vì, bởi vì, bởi vậy…cho nên…
3 ) trong khi

Liệt kê từ vựng

Click vào từ vựng trong bài để xem ví dụ
1 ) 므로 [Danh từ] vì .


Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!