Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp trung cấp 물론이고Ngữ pháp 물론이고

Nghĩa không chỉ, mà ngay cả


그는 평일은 물론이고 주말에도 일을 한다 

Anh ta làm việc cả ngày thường và cuối tuần.


그는 학식은 물론이고 경험도 풍부하다 

Anh ấy đương nhiên là có học thức, lại còn kinh nghiệm phong phú nữa.


그 가수는 노래는 물론이고 춤 솜씨도 뛰어났다. 

Ca sĩ đó hát hay mà ngay cả nhảy cũng nhảy giỏi.


전화 통화를 하는 것은 물론이고요, 문자를 보내기도 해요.

Việc gọi điện thoại là tất nhiên rồi, còn phải gửi tin nhắn nữa.


전화를 걸기는 물론이고 사진기 기능, 무제한 문자를 보낼 수 있습니다. 

Tất nhiên là phải gọi điện và có thể gửi tin nhắn không giới hạn, cùng với tính năng chụp ảnh nữa.


이 좁은 길에 사람이 바글바글해서 차는 물론이고 자전거도 지나가기가 어렵다.

Nhiều người qua lại đông đúc trên con đường chật hẹp này nên đừng nói chi xe hơi mà xe đạp còn khó qua.


Bài tập đặt câu với ngữ pháp 물론이고

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !