Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Ngữ pháp trung cấp/

Ngữ pháp 모양이다

ngữ pháp 모양이다

Nghĩa : Phỏng đoán, suy đoán một điều gì đó khi chứng kiến hoặc nghe về tình huống nào đó. Có thể dịch ngắn gọn là  "Chắc,hình như"


Động từ + -는 모양이다
Tính từ + -(으)ㄴ 모양이다


Lưu ý

  1. Cấu trúc phỏng đoán dựa trên điều nhìn thấy nên không sử dụng để mô tả những gì người nói trực tiếp thực hiện.
  2. Nếu phía trước đi với danh từ thì dùng dạng ‘인 모양이다’ (  태극기가 걸려 있는 걸 보니 오늘 국경 모양이다 )

Ví dụ cho cấu trúc 모양이다

406804
406805
406806
406807
406808
406809
406810
406811
406812

TAG


Nguồn tham khảo

Ngữ pháp tổng hợp tiếng hàn trung cấp


Liệt kê ngữ pháp trong bài

Click vào ngữ pháp để xem chi tiết và các ví dụ
1 ) 모양이다 Cấu trúc thể hiện sự suy đoán hiện tại việc nào đó đã xảy ra hoặc là trạng thái nào đó qua xem xét sự việc hoặc tình huống khác

Liệt kê từ vựng

Click vào từ vựng trong bài để xem ví dụ
1 ) 국경일 [Danh từ] ngày quốc khánh .
2 ) 국경 [Danh từ] biên giới .
Hán hàn
3 ) 오늘 [Danh từ] hôm nay .
4 ) 모양 [Danh từ] mô dạng, hình dạng .
Hán hàn


Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!