Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp trung cấp 망정Ngữ pháp 망정


1. Gắn vào sau động từ hoặc tính từ dùng khi nhấn mạnh sự thật như thế nào đó trong vế sau hoàn toàn khác với suy nghĩ thông thường mặc cho sự thật ở vế trước (công nhận sự việc mang tính phủ định ở phía trước, đồng thời nói tiếp sự việc khác trái ngược với điều đó.).
Có nghĩa tương đương trong tiếng Việt là “cho dù…nhưng/ song…”, “thà là… chứ…”

너는 그런 상황에서 위로는 못 해 줄망정 화를 내면 어떻게 하니?
Trong hoàn cảnh như vậy thà là không an ủi chứ nếu nổi giận thì biết làm sao đây?
네가 나한테 그 사실을 알려주지 못 할망정 어떻게 거짓말을 할 수 있어?
Cậu thà là không cho tôi biết sự thật đó chứ sao có thể nói dối được?
내가 가난할망정 1년에 한번은 여행을 간다.
Tôi dù nghèo nhưng một năm đi du lịch một lần.
저회는 따로 살망정 늘 부모님을 생각합니다.
Chúng tôi dù sống riêng song luôn nghĩ đến cha mẹ.
비록 임대 아파트에서 살망정 자기용은 있다.
Dù sống ở chung cư thuê song lại có xe riêng đấy.

2. Ngoài ra, cấu trúc này đứng sau động từ, còn được sử dụng khi muốn nhấn mạnh sự vững vàng không lay chuyển được của nội dung trong vế sau cho dù tình hình giả định ở vế trước có tiêu cực thế nào đi nữa (vừa giả định một tình huống phủ định nào đó vừa nhấn mạnh một nội dung trái ngược với điều đó ở sau).

거지가 될망정 그런 식으로 돈을 벌고 싶지는 않다.
Thà là trở thành người ăn mày chứ không muốn kiếm tiền theo kiểu như vậy.
굶어 죽을망정 남에게 구걸은 하지 않겠다.
Thà là chết đói chứ tôi sẽ không ăn xin người khác.
경기에서 질망정 반칙은 하지 않겠다.
Thà là thua trong trận đấu chứ tôi sẽ không gian lận.

3. Có biểu hiện tương tự là ‘(으)ㄹ 지언정, (으)ㄹ지라도’.
유학 생활이 힘들망정 끝 까지 최선을 다 하겠다.
유학 생활이 힘들 지언정 끝 까지 최선을 다 하겠다.
유학 생활이 힘들지라도 끝 까지 최선을 다 하겠다.
Cuộc sống du học cho dù vất vả nhưng tôi sẽ hết sức nỗ lực đến cuối cùng.

4. Nếu phía trước đi với danh từ thì sử dụng dạng ‘일망정’.
내가 가난한 부모일망정 아이들에게 무 책임하게 굴지는 말아야지.
Cho dù là cha mẹ nghèo khó nhưng đừng hành xử vô trách nhiệm với con cái chứ.

내가 힘없는 시민일망정 내 권리는 포기하지 않으 리라.
Tôi cho dù chỉ là công dân không có quyền lực nhưng chắc hẳn sẽ không từ bỏ quyền lợi của mình.


Bài tập đặt câu với ngữ pháp 망정

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !