Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Ngữ pháp trung cấp/

Ngữ pháp 만 해도

1. Sử dụng cấu trúc này để đưa ra các ví dụ giải thích cho một hoàn cảnh hay tình huống được nói trước đó. Biểu hiện này mang ý nghĩa của ‘의 경우만 봐도’ và ‘ 만 하 더라도’.

민선 씨가 요즘 정말 열심 공부하는 것 같아요. 어제만 해도 밤 10시 까지 도서에서 공부더라고
Dạo này Minseon học có vẻ chăm chỉ. Chỉ tính riêng ngày hôm qua thôi, cô ấy đã học đến 10h tại thư viện.
요즘 취직기가 어려워요. 제 동생만 해도 2년째 직장을 못 구하거든.
Dạo này tìm việc thật khó. Ngay như em tôi đã thất nghiệp suốt 2 năm rồi.
생활 얼마 많이는지 몰라요. 교통 비만 해도 한 달에 15만 원 정도가 들어요.
Phí sinh hoạt không biết tốn kém nhiều đến thế nào nữa. Chỉ tính riêng phí giao thông thôi, mỗi tháng đã tốn hết 15.000 won.

2. Cấu trúc này cũng có thể được sử dụng để diễn tả ý nghĩa tình huống hiện tại tương phản với tình huống trong quá khứ. Trong trường hợp đó, từ chỉ thời gian thường được theo sau bởi 전만 해도, dạng thay thế của biểu hiện này. Ngoài ra có thể nhấn mạnh thời gian bằng cách sử dụng dạng ‘까 지만 해도

° 지난달까 지만 해도 이 옷이 맞았었 는데 지금은 작아서 입을 수가 없어요.
Chỉ mới tháng trước thôi, cái áo này còn vừa với tôi, vậy mà giờ nó chật không thể mặc được.
° 10년 전만 해도 한국에 이렇게 외국 사람이 많지 않았어요.
Mới cách đây 10 năm thôi, đã chẳng có mấy người nước ngoài sống ở Hàn Quốc như thế này.
° 어제까 지만 해도 쌀쌀했 는데 오늘은 꽤 따 뜻하다.
Chỉ mới hôm qua còn se lạnh mà hôm nay đã ấm hẳn.


Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!