Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Ngữ pháp trung cấp/

Ngữ pháp 막론하고

ngữ pháp N을/를 막론하고


Được gắn vào danh từ thể hiện ý nghĩa không phân biệt đối tượng đó và được bao gồm toàn bộ. Ở vị trí của danh từ đi trước thường xuất hiện lời nói được tạo ra với ý nghĩa bị tương phản như ‘ 남녀 노소 (nam nữ già trẻ), 동서 (Đông Tây), 여야 (đảng cầm quyền và đảng đối lập)…’. Chủ yếu được dùng trong văn viết.

청소는 가볍고 사용 간단해서 남녀 노소 막론하고 사용 수 있습니다.
Máy hút bụi này nhẹ và cách sử dụng cũng đơn giản nên bất kể nam nữ già trẻ đều có thể sử dụng.
사과 동서 막론하고 즐겨 먹는 과일이다.
Táo là loại trái cây người ta thích ăn bất kể phương Đông hay phương Tây.
여야를 막론하고 노인 복지를 위한 예산을 늘리는 데 찬성였다.
Bất kể chính đảng hay đảng đối lập đã tán thành việc tăng ngân sách vì phúc lợi người già.

Liệt kê ngữ pháp trong bài

Click vào ngữ pháp để xem chi tiết và các ví dụ
1 ) 막론하고 bao gồm toàn bộ.
2 ) 수 있다 có thể, không thể

Liệt kê từ vựng

Click vào từ vựng trong bài để xem ví dụ
1 ) 간단하다 [Tính từ] thu hút, quyến rũ, hấp dẫn .
2 ) 막론하다 [Động từ] bất kể, bất luận .
3 ) 찬성하다 [Động từ] đồng tình, tán thành .
4 ) 사용하다 [Động từ] sử dụng .
5 ) 즐기다 [Động từ] được gia tăng, được sinh sôi nảy nở, được phát triển .
6 ) 사용법 [Danh từ] cách sử dụng, cách dùng .
7 ) 동서양 [Danh từ] Đông Tây .
8 ) 청소기 [Danh từ] máy hút bụi .
9 ) 노인 [Danh từ] người cao tuổi, người già .
Hán hàn
10 ) 과일 [Danh từ] hoa quả .
11 ) 노소 [Danh từ] già trẻ .
12 ) 간단 [Danh từ] giản đơn .
Hán hàn
13 ) 사용 [Danh từ] sử dụng .
Hán hàn
14 ) 사과 [Danh từ] táo .
15 ) 찬성 [Danh từ] sự tán thành, sự đồng tình .
Hán hàn
16 ) 여야 [Danh từ] đảng cầm quyền và đảng đối lập .
17 ) 사과 [Danh từ] táo .
18 ) 예산 [Danh từ] việc thông thường .
19 ) 동서 [Danh từ] anh em đồng hao, anh em cột chèo; chị em bạn dâu .
20 ) 청소 [Danh từ] việc quét dọn, việc lau chùi, việc dọn dẹp .
21 ) 복지 [Danh từ] phúc lợi .
22 ) 남녀 [Danh từ] nam nữ .
Hán hàn


Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!