Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp trung cấp 던데요Cấu trúc  던데요


Cấu trúc này là sự kết hợp của -던, diễn tả sự hồi tưởng và -(으)ㄴ데요 làm bối cảnh cho mệnh đề tiếp theo.

Do đó, cấu trúc này diễn tả những điều tương phản với điều người khác nói hoặc diễn tả cảm giác ngạc nhiên trước một sự việc đã xảy ra trong quá khứ trong một hoàn cảnh nhất định nào đó.

가: 이번 시험 아주 쉬웠지요?
Kỳ thi lần này dễ lắm phải không?
나: 아니요, 저는 지난 시험 보다 더 어렵 던데요.
Không, còn khó hơn cả lần trước ý.
가: 어제 마크 씨하고 식사하셨지요?
Hôm qua bạn đi ăn cùng với Mark à?
나: 네, 마크 씨가 한국 음식을 아주 잘 먹 던데요.
Vâng, Mark ăn đồ ăn Hàn Quốc giỏi lắm đấy.
가: 자야 씨 가 학생이지요?
Jaya là học sinh à?
나: 아니요, 은행원이 던데요. 학교 앞 은행에서 일하 더라고요.
Không, cô ấy là nhân viên ngân hàng. Cô ấy làm việc ở ngân hàng trước trường học chúng ta.

Lưu ý:


1. Có thể sử dụng cấu trúc này ở giữa câu dưới dạng -던데.

Trong trường hợp này, nó diễn tả sự hồi tưởng về tình huống đã xảy ra trong quá khứ (bao gồm bối cảnh, lý do, sự tương phản, đối chiếu…)

Ở vế trước có liên quan đến đối tượng để nói tiếp lời ở phía sau. không thể sử dụng chủ ngữ với ngôi thứ nhất mafphair là ngôi thứ 3 hoặc một sự vật sự việc nào đó.

 
• 마크 씨는 좋은 사람 같아 보이던데 한번 만나 보세요.
Mark có vẻ là người tốt, bạn thử gặp một lần xem.
• 그 옷이 자야 씨에게 어울리던데 왜 안 샀어요?
Cái áo kia hợp với Jaya, sao bạn không mua?
• 어제는 많이 춥던데 오늘은 따뜻하 네요.
Hôm qua trời lạnh mà hôm nay lại ấm nhỉ.
음식이 맛있던데 사람들이 별로 안 먹었어요.
Đồ ăn ngon mà mọi người đã không ăn mấy cả.
전에는 아이들이 야채를 안 먹던데 지금은 잘 먹는군요.
Trước đây tụi nhỏ không ăn rau mà giờ ăn giỏi quá nhỉ.
어제는 눈이 오던데 오늘은 아주 맑 네요.
Hôm qua có tuyết rơi mà nay trời quang đãng ghê nhỉ.
영호 씨하고 민수 씨가 싸우던데 두 사람 사이에 무슨 일이 있었나요?
Young-ho và Min-su cãi lộn, không biết giữa hai người đã có chuyện gì vậy?

2. Khi diễn tả hành động đã hoàn tất trong quá khứ, sử dụng -았/었 던데요.


가: 은혜 씨가 잘 지내고있지요?
Eunhye khỏe chứ?
나: 네, 얼마 전에 회사를 옮겼 던데요.
Vâng, tôi nghe nói cô ấy mới chuyển công ty.
 

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 던데요

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !