Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp trung cấp 는지 모르다Động từ + 는지 알다/ 모르다
Tính từ + (으)ㄴ지 알다/ 모르다


1. Đuôi -(으)ㄴ/는지 thường được dùng cơ bản với các động từ như 알다/ 모르다 (biết/ không biết), 궁금하다 (băn khoăn, tò mò), 물어 보다 (yêu cầu, đòi hỏi)… , để diễn đạt ý nghĩa “có hay không”.

– Nó diễn tả việc biết hay không biết về thứ gì đó; hoặc cách để làm thứ nào đó dưới một dạng câu hỏi gián tiếp (người nói không yêu cầu một cách trực tiếp, mà hỏi xem người nghe có biết thông tin trong câu hỏi của mình). Bằng cách này làm giảm gánh nặng phải cung cấp thông tin từ phía người nghe, do đó tạo tính lịch sự hơn. Nghĩa tiếng Việt là “không biết là …./ Có biết là…?”.
– Trong trường hợp không sử dụng từ để hỏi thì câu hỏi có các cặp từ đối lập nhau thường hay được sử dụng.
– Thường được sử dụng cùng với từ để hỏi ở phía trước để biểu hiện nghĩa nghi vấn (như 누구 (who), 어디 (where), 어떻게 (how), 왜 (why), 언제 (where), 뭐 (what) và 얼마나 (how + adv/adj) để biểu thị kết thúc của một câu hỏi bên trong một câu phức hợp.).

가: 출 입국 관리 사무소에 어떻게 가는지 아세요? Bạn có biết cách để đi đến cục xuất nhập cảnh không vậy?
나: 네, 알아요. 저기에서 05번 버스를 타세요. ( 아니요, 저도 어떻게 가는지 모르겠어요.)
Vâng, tôi biết. Hãy bắt xe bus số 05 ở đằng kia ạ. (Không, tôi cũng không rõ cách để đi như thế nào cả.
아이들 간식으로 무엇이 좋은지 모르겠어요.
Tôi không biết thứ gì là tốt cho đồ ăn vặt trẻ con nữa.
집들이에 무슨 음식을 만들 어야 하는지 모르겠어요.
Tôi không biết nên làm loại đồ ăn gì vào buổi tiệc tân gia nữa.
제가 왜 걱정하는지 몰라요?
Anh không biết tại sao em lo lắng như thế này sao?

2. Nếu phía trước đi với danh từ thì sử dụng dạng ‘ 인지 알다/ 모르다’.

이 사람 누구인지 아세요?
Bạn biết người này là ai không?

3. Khi nói về hoàn cảnh, tình huống trong quá khứ thì cả động từ và tính từ đều sử dụng chung một dạng là ‘었/았는지 알다/ 모르다’

학생들이 거짓말을 해서 선생님이 얼마나 화가 났는지 몰라요.
Vì các em học sinh đã nói dối nên không biết thầy giáo đã giận dữ đến như thế nào.

4. Với ‘ 있다, 없다’ thì sử dụng dạng 는지 알다/ 모르다

내일 우리 만날 수 있는지 알고 싶어요.
Tôi muốn biết liệu ngày mai chúng ta có thể gặp nhau hay không.

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 는지 모르다

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !